‘อาชีวะช่วยชาติ’ นัดชุมนุมใหญ่ปกป้องสถาบัน ยันไม่ขวางนักศึกษาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย แต่อย่าก้าวล่วงเกินขอบเขต

กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ ออกแถลงการณ์เมื่อ 28 ก.ค.2563 เรื่อง “เพื่อประชาธิปไตยด้วยใจที่จงรักภักดี” โดยมีเนื้อหาระบุว่า จากการที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกและสนท. ได้จัดกิจกรรมทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ขึ้นและต่อมาได้เกิดการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และมวลชน ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนั้น

กิจกรรมดังกล่าวแม้จะยื่นข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก ยุบสภา และแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย แต่ปรากฏหลักฐานและข้อเท็จจริงว่า มีการแสดงออกเพื่อต้องการท้าทาย ต่อต้าน หรือ กระทั่ง ล้มล้าง สถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม และมีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จและ fakenews เพื่อปลุกระดม ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องและจุดประสงค์ของการชุมนุมเพื่อขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาลแต่อย่างใด อีกทั้งเป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นในสังคมไทย

แต่กระนั้นทางแกนนำการชุมนุมกลับบ่ายเบี่ยงหรือปฏิเสธ โดยยืนกรานเหมือนไม่รู้ไม่ชี้กับหลักฐานและข้อเท็จจริงดังกล่าวแม้แต่น้อย ซึ่งการกระทำที่ท้าทายและต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ดังกล่าวนี้สร้างความสับสนและความเป็นกังวล ให้กับประชาชนทั่วไปในวงกว้างว่าจะส่งผลต่อการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ โควิต-๑๕ ซึ่งรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ได้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก รวมถึงการแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่จะตามมาซึ่งเป็นปัญหาที่แท้จริงที่กระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนในวงกว้าง

ทางกลุ่มอาชีวะช่วยชาติ ซึ่งมีความจงรักภักดีและเห็นว่า ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยังเป็นหมุดหมายที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงขอแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้น ทางกลุ่มอาชีวะช่วยชาติ มิได้ ต่อต้านการชุมนุมทางการเมืองด้วยเจตนาเพื่อรักษาประชาธิปไตย แต่ต้องตระหนักถึง การกระทำที่ไม่ก้าวล่วงไปในขอบเขต ที่อาจนำสังคมไทยเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากันด้วยความรุนแรงเหมือนเมื่อครั้งที่เคยเกิดขึ้นแล้วในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

ทั้งนี้ ทางกลุ่มอาชีวะช่วยชาติ จะเคลื่อนไหวโดยจะดำเนินกิจกรรมให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ และเจตนาที่แท้จริงและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือในการต่อต้าน ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์

นอกจากนี้ กลุ่มอาชีวะช่วยชาติยังประกาศนัดชุมนุม วันที่ 30 ก.ค. เวลา 14.00 น. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

'อาชีวะช่วยชาติ' นัดชุมนุมใหญ่ปกป้องสถาบัน ยันไม่ขวางนักศึกษาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย แต่อย่าก้าวล่วงเกินขอบเขต 1