แม่ทัพฝ่ายประชาธิปไตย ฟันธง เริ่มนับถอยหลัง สู่การพังทลายของรัฐบาลประยุทธ์

นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นักการเมืองแถวหน้าฝ่ายประชาธิปไตย ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อ 29 ก.ค. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เริ่มนับถอยหลัง สู่การพังทลายของรัฐบาลประยุทธ์ และ ระบอบเผด็จการไทย

ประยุทธ์ ออกไป

ประยุทธ์ ออกไป

ประยุทธ์ ออกไปๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ยุบสภา

ยุบสภา

ยุบสภาๆๆๆๆๆๆๆๆ

คือเสียงตะโกนก้อง พร้อมชู 3 นิ้ว(เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ)อันเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทรราชของเหล่านักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ลุกขึ้นมาทั่วประเทศ โดยไม่มีผู้นำ แต่ทุกโรงเรียน ทุกมหาวิทยาลัย ทุกสถานที่ชุมนุม ต่างมีหมุดหมายอันเดียวกัน

  1. ให้พลเอกประยุทธ์ ลาออก
  2. ให้ยุบสภา คืนอำนาจให้ประชาชน
  3. ให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยทั้งฉบับ
  4. ให้หยุด ข่มขู่คุกคาม ประชาชน

เหตุใดหมุดหมายของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกโรงเรียน ทุกสถาบัน ทุกมหาวิทยาลัยจึงเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะพวกเขาเห็นความจริงในเชิงประจักษ์ว่า

  1. รัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์และคณะ ที่ร่วมกับ นายทุน ขุนศึก ศักดินา อำมาตย์ข้าราชการระดับสูง องค์กรอิสระ กระบวนการยุติธรรม และพรรคการเมืองฝ่ายเผด็จการเกาะเกี่ยวเป็นระบอบเผด็จการ ร่วมกันสร้างสถานะการณ์ อ้างเป็นเหตุทำการรัฐประหาร ยึดอำนาจประชาชนไป ตั้งแต่ 22 พ. ค. 2557 เมื่อยึดอำนาจได้พวกเขา ได้กดขี่ ข่มเหง เอารัดเอาเปรียบคนส่วนใหญ่ ผูกขาดตัดตอนธุรกิจการค้าการลงทุน พวกเขามั่งคั่ง ร่ำรวยเงินทองมหาศาลจนประเทศไทยของเราเป็นชาติที่มีความเหลื่อมล้ำเป็นอันดับ หนึ่ง ของโลก พวกเขาเสวยสุข กินหรู อยู่สบายจากภาษีประชาชนบนความทุกข์ยากแร้นแค้นของประชาชนคนส่วนใหญ่ พวกเขาไร้ประสิทธิภาพ ไร้ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดิน พวกเขาสร้างแต่ความเกลียดชัง ความอยุติธรรม ความแตกแยกให้คนในชาติจนแผ่นดินลุกเป็นไฟ ประชาชนเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า

ระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ใช้เงินภาษีของประชาชนไปอย่างมากมายมหาศาล ถึง 20 ล้านล้าน บาท โดยไม่มีผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์ แถมได้ก่อภาระหนี้สินให้ประชาชนและประเทศชาติมากกว่า 7 ล้านล้านบาท

เหล่านักเรียน นิสิต นักศึกษา ปัญญาชนมองเห็นว่า หาก พลเอกประยุทธ์และคณะ ขืนอยู่บริหารราชการแผ่นดินต่อไป ก็จะสร้างความวิบัติ และหายนะต่อประเทศชาติ ต่อประชาชนโดยเฉพาะต่อเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาซึ่งเป็นอนาคตของชาติอย่างใหญ่หลวง เพราะฉะนั้น พลเอกประยุทธ์จะต้องลาออกทันที

  1. ต้องยุบสภา คืนอำนาจให้ประชาชนเพราะพวกเขารู้ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา ฝ่ายรัฐบาลเผด็จการได้ใช้อำนาจรัฐ ผ่านกลไกระบบราชการ โดยเฉพาะฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย ฝ่ายความมั่นคง กระทรวงกลาโหม และองคาพยพของเผด็จการอย่างเต็มที่ ใช้เงิน ใช้อามิสสินจ้างบังคับ ขู่เข็ญ จ้างวาน โกงทุกอย่าง แม้กระทั่งออกนโยบายที่โกหกหลอกลวงประชาชน แต่ทำไม่ได้

บัดนี้ประชาชนรู้เท่าทันแล้ว จึงให้คืนอำนาจให้ประชาชนเพื่อตัดสินใจเลือกตั้งใหม่ ที่สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม ภายใต้ กฎ กติกา ที่เป็นธรรม เป็นสากลไม่ใช่กฎของโจรกบฏเช่นที่เป็นอยู่

  1. ให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เพราะพวกเขารู้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการ คสช ปี2560 คือมรดกบาป คือยาพิษ คือรัฐธรรมนูญเผด็จการ โดยเผด็จการ และเพื่อเผด็จการทรราชเท่านั้น ไม่ได้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนเลย เช่น คสช แต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา 250 คน แล้วให้ สมาชิกวุฒิสภาเลือก พลเอกประยุทธ์ ให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกอันเป็นการสืบทอดอำนาจของเผด็จการทรราชที่เห็นได้ชัดเจนและอีกมากมายที่รัฐธรรมนูญเผด็จการคสช นี้ กดขี่ ข่มเหง ทำร้าย ทำลายประชาธิปไตย ทำลายพรรคการเมือง ทำลายอำนาจของประชาชน และมรดกบาปของเผด็จการ คสช. นับแต่ยึดอำนาจประชาชนมา
  2. รัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปนี้จะต้องหยุด คุกคามประชาชน เพราะ พวกเขาเห็นว่า คนเห็นต่างจากรัฐบาลเผด็จการ ฝ่ายประชาธิปไตย นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียกร้องให้ได้มาซึ่ง สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และ ประชาธิปไตย ถูกรัฐบาลส่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเข้าไป ข่มขู่ คุกคาม ในหลายๆรูปแบบ ถูกจับกุม คุมขังถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรม บางคนถูกอุ้มหาย บางคนถูกฆ่า เพื่อก่อให้เกิดความหวาดกลัวต่อประชาชน จะได้ไม่มีคนลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทรราช

เมื่อ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ปัญญาชน และประชาชนทั่วไปรู้ความจริง รู้ความเลวร้ายของเผด็จการทรราช พวกเขาจึงรวมตัวกันทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ชุมนุมเรียกร้อง ขับไล่รัฐบาลเผด็จการทรราช ซึ่งการขับไล่ครั้งนี้ ด้วยเหตุ ปัจจัยทั้งภายใน ภายนอก รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไปต่อไม่ได้แล้ว จะถึงกาลอวสานในเวลาอันใกล้นี้อย่างแน่นอน ซึ่งจะเป็นการพังทลายลงของระบอบเผด็จการทั้งระบอบอย่างแน่นอน ไม่สามารถฝืนกระแสแห่งการปฏิวัติของประชาชนได้

พร้อมกันนี้ อยากขอเตือนไปยังบรรดา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และ ข้าราชการพลเรือนที่มีใจเป็นธรรม รักประชาชน รักประชาธิปไตย ควรหยุดรับใช้รัฐบาลเผด็จการทรราชเสีย โดยเฉพาะข้าราชการทหารอย่าได้คิดทำการรัฐประหารยึดอำนาจประชาชนอีกแล้วหันกลับมารับใช้ประชาชน ร่วมสร้างความเจริญรุ่งเรือง ให้ประเทศของเรา เพื่อลูกหลานของเราทุกคน

นคร มาฉิม

รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

29 กรกฎาคม2563