‘เยาวชนปลดแอก’ ยกระดับการเคลื่อนไหวต่อสู้ ประกาศจัดตั้ง ‘คณะประชาชนปลดแอก’ ลั่นได้เวลาประชาชนแล้ว

กลุ่มที่เรียกตัวเอกงาน “เยาวชนปลดแอก” ได้โพสตข้อความลงในเฟซบุ๊ก “เยาวชนปลดแอก – Free YOUTH” ประกาศจัดตั้ง “คณะประชาชนปลดแอก – Free People” โดยระบุว่า จะไม่ใช่เยาวชนอีกต่อไป แต่นี่คือ “ประชาชน”

โดย มีการสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจใหม่ ใช้ชื่อว่า “คณะประชาชนปลดแอก – Free People” โพสต์ข้อความว่า

ได้เวลา “ประชาชน”

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เป็นนักเรียนที่โดนริดรอนสิทธิแม้ในทางร่างกาย เป็นนิสิตนักศึกษาที่มาตรการเยียวยาของรัฐไม่เคยแลถึง เป็นพนักงานออฟฟิศที่ต้องมานั่งคำนึง เป็นแรงงานพึ่งถูกเลิกจ้างมา เป็นชาวนาที่หนี้สินท่วมตัว เป็นหัวหน้าครอบครัว ที่ไม่อาจมองเห็นอนาคตที่สดใสได้ เป็นประชาชนคนไทยที่จะไม่ยอมอยู่ใต้ตีน จงออกมาร่วมกัน เพราะเราคือ

“คณะประชาชนปลดแอก”

เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ