‘วัฒนา’ รู้ทันวาทกรรม ‘ปิดสวิตช์ส.ว.’ บีบพรรคเพื่อไทยให้แก้มาตรา 272

นายวัฒนา เมืองสุข สมาชิกพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุีถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าหลายฝ่ายกำลังเล่นเกมบีบเพื่อไทยให้ไปลงชื่อแก้ไข รธน. มาตรา 272 กับพรรคอื่นโดยประดิษฐ์วาทกรรมทำนองต้องปิดสวิตซ์อะไรทำนองนั้น ซึ่งพรรคเพื่อไทยเคยมีมติแล้วว่าจะไม่ไปร่วมลงชื่อกับใคร เพราะจะต้องสงวนลายมือชื่อ ส.ส. ของเราไว้เพื่อดำเนินการตามแนวทางที่เราเห็นว่าถูกต้องและเป็นประโยชน์กับประชาชน

พรรคเพื่อไทยได้ยื่นญัตติเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญโดย สสร. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยพรรคร่วมรัฐบาลก็ได้เสนอญัตติเพื่อตั้ง สสร. ด้วยเช่นกัน ญัตติทั้งสองจะได้รับการพิจารณาในวันที่ 23-24 กันยายน ซึ่งการที่ญัตติเหมือนกันแปลว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องลงมติให้กับการตั้ง สสร. เพราะเป็นผู้เสนอเอง ญัตตินี้จึงต้องการเพียงเสียงสนับสนุนจาก ส.ว. เท่านั้นซึ่งผมเชื่อว่า ส.ว. จะสนับสนุนการคืนอำนาจให้ประชาชน

ส่วนที่หลายคนวิตกว่าหากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น เช่น นายกลาออก หรือยุบสภา จึงควรแก้ไขมาตรา 272 เพื่อไม่ให้ ส.ว. ใช้สิทธิเลือกนายก นั้น ขอบอกว่าพรรคเพื่อไทยได้เตรียมแนวทางไว้แล้วไม่ได้คิดแต่จะแก้แค่มาตรา 272 เท่านั้น โดยได้เตรียมขอแก้ไข (1) วิธีการเลือกตั้งเพื่อกลับไปใช้บัตร 2 ใบ (2) ยกเลิกมาตรา 270 และ 271 เกี่ยวกับอำนาจการปฏิรูปประเทศและอำนาจการยับยั้งกฎหมายของ ส.ว. และ (3) ยกเลิกมาตรา 272 ที่ให้ ส.ว. เลือกนายก ร่างทั้ง 3 ฉบับจะนำเข้าที่ประชุมพรรคในวันอังคารที่ 8 เพื่อให้ ส.ส. ลงชื่อเตรียมยื่นต่อรัฐสภาต่อไป

เหตุที่วุ่นวายเพราะมีหลายฝ่ายเสียประโยชน์หากมี สสร. โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการให้การเลือกตั้งเป็นไปตามที่นายมีชัยออกแบบไว้ เพราะหากใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ พรรคการเมืองบางพรรคจะไม่ได้ ส.ส. แบบที่เคยได้ บางกลุ่มที่ออกจากเพื่อไทยไปตั้งพรรคใหม่กลัวต้องคลานกลับพรรค หรือบางพรรคที่อยากได้ ส.ส. บัญชีรายชื่อจากพวกสอบตกจะฝันสลาย คนพวกนี้ไม่ได้ต้องการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพราะชอบกติกาการเลือกตั้งแบบนี้ เลยหาเหตุที่จะทำให้วงแตกมาสร้างเงื่อนไข ถ้าจริงใจกับประชาชนต้องให้มีการแก้ไขทั้งฉบับรวมทั้งแก้ไขวิธีการเลือกตั้งด้วย แน่จริงวันที่ 8 มาลงชื่อกับพรรคเพื่อไทย