‘ไพศาล’ ร่ายยาวว่าด้วย คุณูปการสถาบันฯต่อประเทศชาติ บ้านเมือง และพสกนิกรชาวไทย

นายไพศาล พืชมงคล อดีตที่ปรึกษาพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ โพสต์ข้อความผ่าานเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันนี้จะขออนุญาตพูดกับ คนรุ่นน้องรุ่นลูกหลานเฉพาะที่้เกี่ยวข้องแค่ 10 คน

3 คนอยู่ในต่างประเทศ อีก 7 คนเป็นนักการเมือง 3 คน เยาวชน4คนซึ่งยังอยู่ในประเทศไทยสักหน่อย ว่าที่ชอบอ้างกษัตริย์ฝรั่งเศส ที่ถูกโค่นล้มสังหาร และผู้นำต่างประเทศมาเปรียบเทียบกับพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยนั้น

ขอให้ค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมว่าประเทศใด ที่เป็นปรปักษ์กับฝรั่งเศสในยุคนั้นและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างสถานการณ์การล้มอำนาจและสังหารกษัตริย์ของฝรั่งเศส ซึ่งคนฝรั่งเศสเป็นแค่เครื่องมือให้เขาหลอกใช้เท่านั้น?

ในการเปรียบเทียบกับประมุขหรือพระมหากษัตริย์ของชาติอื่นนั้น ต้องเปิดใจรับรู้พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ของเราบ้างว่า

1 มีพระมหากษัตริย์ที่ไหนบ้าง ที่ทรงหว่านข้าว เก็บเกี่ยวข้าวให้เป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องเกษตรกร ชาวไร่ชาวนาทั่วทั้งประเทศ

2 มีพระมหากษัตริย์ที่ไหนบ้าง ที่บริจาค พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อประเทศชาติและราษฎรของพระองค์มากที่สุดในโลก

3 มีพระมหากษัตริย์ที่ไหนบ้าง ที่ดึกดื่นค่ำคืน ก็ยังจัดข้าวของเครื่องใช้ และอาหารไปแจกจ่ายแก่พสกนิกรของพระองค์ในยามยาก

4 มีพระมหากษัตริย์ที่ไหนบ้าง ที่สร้างบ้าน สร้างโอ่งน้ำ สร้างบ่อน้ำ สร้างโรงเรียน สร้างวัด สร้างโรงพยาบาลมากมายให้กับพสกนิกรของพระองค์

5 มีพระมหากษัตริย์ที่ไหนบ้าง ที่รับทราบรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ฎีกา ของราษฎรของพระองค์ แม้กระทั่งทรงพระเมตตาให้ซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ให้ที่ทำกิน ให้พืชพันธุ์ธัญญาหาร ให้ค่าเล่าเรียน ให้ค่ารักษาตัว แนะนำส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรของพระองค์ แม้กระทั่งในคุก ก็ทรงดูแลช่วยเหลือผู้ทุกข์เข็ญที่สุดของความเป็นมนุษย์ โดยไม่ได้ทรงรังเกียจเดียดฉันท์ว่าเป็นผู้กระทำความผิดมาแต่ก่อน

6 มีพระมหากษัตริย์ที่ไหนบ้าง ที่เที่ยวขุดลอกคูคลอง เพื่อป้องกันน้ำท่วมให้กับราษฎรของพระองค์ เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีน้ำกินน้ำใช้ ตลอดทั้งปี ทรงทำให้แม่น้ำลำคลองซึ่งเป็นแม่น้ำลำคลองแห่งขยะกลายเป็นแม่น้ำลำคลองที่ใสสะอาดผู้คนอาศัยใช้สอยได้ แม้กุ้ง หอย ปูปลา สามารถอยู่ได้

7 มีพระมหากษัตริย์ที่ไหนบ้างที่ทรงอดทน ต่อความหลงผิด ของพสกนิกรบางกลุ่มของพระองค์ ทรงอดทนอดกลั้นต่อการถูกระลานรังแก โดยไม่เคยปริปากพูด หรือแก้ตัว มีแต่ปล่อยให้ความจริงเห็นเป็นที่ประจักษ์ขึ้นมาเอง

8 มีพระมหากษัตริย์ที่ไหนบ้าง ที่พระราชทานน้ำอาบศพ พระราชทานดินฝังศพ หรือไฟไปเผาศพ พระราชทานเกียรติยศแก่งานศพ ของผู้ทำความดีแก่แผ่นดิน หรือแม้กระทั่งผู้ที่อาจไม่ได้เลื่อมใสนับถือในพระองค์เลย

9 มีพระมหากษัตริย์ที่ไหนบ้าง ที่ทรงตรากตรำทั้งวันคืนเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ราษฎรของพระองค์

10 บางคน กล่าวร้าย ก้าวร้าว ระลาน จาบจ้วง จนเป็นที่ชิงชังเคียดแค้นของผู้อื่น แล้วตกอยู่ในอันตราย ก็ยังทรงพระเมตตา แผ่พระบารมีปกป้องคุ้มครอง ให้รอดปลอดภัยอยู่เนืองๆ

ก็มีแต่พระมหากษัตริย์ของชาวไทยเรานี่แหละที่ทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นที่ประจักษ์อย่างน้อย 10 ประการดังพรรณนามาข้างต้น

บางเวลา บ้านเมืองมีปัญหาเพราะการทุจริต การฉ้อฉล การบิดเบือนการใช้อำนาจ การไม่นำพาต่อความเดือดร้อนทุกข์เข็ญของราษฎร นั่นเป็นเพราะการกระทำของนักการเมืองบางพวก ที่ไม่ซื่อตรงต่อแผ่นดิน ซึ่งวิญญูชนจะต้องแยกให้ออก มองให้เห็นความจริงนี้

ยิ่งพูดพร่ำกล่าวร้ายมากเท่าใด คนไทยก็ยิ่งเห็นความเป็นขี้ข้าฝรั่งมากขึ้นเท่านั้น

ยิ่งจาบจ้วงล่วงล่วงละเมิด เสียดสี กล่าวร้ายสถาบันมากขึ้นเท่าใด คนไทยก็จะยิ่งหมดความอดทนต่อคนพวกนี้มากขึ้นเท่านั้น

กลับเนื้อกลับตัวเสียเถิด จะไม่เสียทีที่เกิดเป็นคนไทย

เราทั้งหลายต่างก็มีพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์เดียวกัน และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งราชธรรมประจำพระองค์เป็นที่ประจักษ์

ผมมีปกติไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามผู้ใด เพราะ เกรงว่าความความอุบาทว์จัญไรจะล้างผลาญท่านผู้นั้น และจะลุกลามไปถึงครอบครัวให้ได้ยากลำบาก

ดังนั้นใครทำผิดคิดไม่ชอบก็ขอให้สำนึกรู้ด้วยตนเองเถิด.