รำลึกเดือนตุลาคม…เดือนแห่งการเปลี่ยนแปลง : เดือนแห่งความทรงจำทางการเมือง

ภูมิธรรม เวชยชัย อดีตคนเดือนตุลา ได้เผยแพร่บทความเรื่อง “รำลึก เดือนตุลาคม…เดือนแห่งการเปลี่ยนแปลง : เดือนแห่งความทรงจำทางการเมือง” โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประวัติศาสตร์ การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ในเดือนตุลาคมสำหรับสังคมไทย เริ่มต้นที่

“การเคลื่อนไหว 14 ตุลา 2516”ซึ่งเป็นการต่อสู้ เพื่อเอาชนะอำนาจเผด็จการ ด้วยจิตใจกล้าแกร่งกล้าต่อสู้ กล้าเอาชนะ ของประชาชนและ เยาวชนคนหนุ่มสาวที่ใฝ่ฝันถึง สิทธิ เสรีภาพ ความเป็นประชาธิปไตย และ ชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย

ชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยเกิดขึ้นและยุติลงอย่างรวดเร็ว…ด้วย “ปฎิบัติการ 6 ตุลาคม 2519”ซึ่งกลายเป็น “ประวัติศาสตร์ที่ลืมไม่ได้ จำไม่ลง”

การรำลึกถึงประวัติศาสตร์เดือนตุลาคม จึงเป็นการรำลึกถึงความทรงจำทางการเมือง ที่รำลึกถึงจิตวิญญาณ ของความเป็นนักประชาธิปไตย ที่ต่อสู้กับเผด็จการ และความไฝ่ฝัน ที่อยากเห็น สังคมไทยดีขึ้นกว่าเดิม

ในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน ซึ่งประเทศ ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง สร้างผู้นำประเทศที่ไร้ประสิทธิภาพ และคณะรัฐบาลที่ไม่มีศักยภาพในการบริหารประเทศ จากรัฐธรรมนูญที่สืบทอดอำนาจมาจากคณะรัฐประหาร

จนกระทั่งเกิดการชุมนุมเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปกระจายไปทั่วทั้งประเทศอย่างต่อเนื่อง

และ เดือนตุลาคม ปี 2563 ได้กลับมาเป็นหมุดหมายของเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เป็นประชาธิปไตยอย่างที่ทุกคนรอคอย
อีกครั้ง

แม้จะดูเหมือนว่าความต้องการ เห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อหวังให้ เกิด “ความเชื่อมั่น” ให้ประเทศเดินต่อไปได้นั้น ยังแสนยากลำบาก ……

เนื่องจากรัฐบาลและกลุ่มผู้มีอำนาจ ในปัจจุบัน ยังคงต้องการกอดอำนาจไว้กับตัวและพวกพ้อง โดยไม่ได้ยินดียินร้ายกับเสียงของประชาชนที่ออกมาเรียกร้อง

วันนี้สังคมไทยแทบทุกภาคส่วนประจักษ์ดีแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นปัญหาต่อการพัฒนาประเทศ เป็นปัญหาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นปัญหาต่อความเชื่อมั่นของประเทศ และเป็นปัญหาต่อการแก้ไขวิกฤติของประเทศที่กำลังเผชิญในขณะนี้

“การบริหารประเทศแบบระบอบประยุทธ์” ไม่ใช่คำตอบของสังคมไทยในวันนี้ และ วันข้างหน้า

“ประยุทธออกไป…สังคมไทยจะกลับมาดีกว่าเดิมแน่นอน”