ดร.อาทิตย์ วอน ‘เราไม่มีเวลาทะเลาะกันอีกแล้ว’

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“เราไม่มีเวลาทะเลาะกันอีกแล้ว”

นักศึกษาที่ถูกจับเมื่อหลังเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 อาทิ สุธรรม แสงประทุม ธงชัย วินิจจะกูล สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล มหินทร์ ตันบุญเพิ่ม ฯ ซึ่งต่อมา รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ที่มี พลเอกพร ธนะภูมิ เป็นเลขาธิการนายกฯ และดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์เป็นรองเลขาธิการนายกฯ (รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคนแรกและคนเดียวที่เป็นรองเลขาของนายกรัฐมนตรีโดยตรง ไม่ใช่เลขาของรองนายกรัฐมนตรี) ผู้อำนวยการโครงการ “ปีเกษตรกรแห่งชาติ”

และ “ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติ” ได้ผลักดันนโยบายปรองดอง “เราไม่มีเวลาทะเลาะกันอีกแล้ว” ออกกฎหมายนิรโทษกรรม ปลดปล่อยผู้ต้องหาสู่อิสรภาพ (ในภาพ หลายท่านออกจากคุกแล้วบวช) นับเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายการเมืองนำการทหาร นำประเทศกลับสู่ความสมานฉันท์ นับเป็นความริเริ่มสำคัญของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ยากจะเห็นในยุคปัจจุบัน.