ดร.เสรี ฝาก ‘คนเสื้อเหลือง’ อย่าให้ใครเขาว่าได้ว่า ‘ศีลเสมอกัน’

ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด โพสต์เฟซบุ๊กถึงกลุ่มคนเสื้อเหลือง ที่ออกมาชุมนุมปกป้องสถาบัน และประท้วงนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ที่เกิดขึ้นตามจังหวัดต่างๆ ว่า คนที่ใส่เสื้อเหลืองออกมารับเสด็จก็ดี ออกมาขับไล่ธนาธรและพวก ขอความกรุณาในสิ่งต่อไปนี้นะคะ

  1. ออกมาเองด้วยสำนึก อย่าออกมาเพราะการจัดตั้งของใครนะคะ ตอนนี้มีคนเขากล่าวหาแล้วว่าพวกเราออกมาโดยมีการจัดตั้ง
  2. อย่าหยาบคาย อย่ารุนแรง อย่าถ่อยเถื่อน เพราะตอนนี้มีวาทกรรมเกิดขึ้นแล้วว่า “ใส่เสื้อเหลืองทำร้ายใครก็ได้” อย่าให้ใครเขาว่าได้ว่า “ศีลเสมอกัน”
  3. คนที่ธงพระปรมาภิไธย ถือพระบรมฉายาบักษณ์ ถือธงชาติ ต้องระมัดระวังกิริยามารยาท อย่าทำสิ่งที่รุนแรงทั้งทางวาจาและร่างกาย อย่าทำให้สิ่งที่อยู่ในมือเรามีความเสื่อเสีย
  4. อย่าโห่ไล่ธนาธร แค่ตะโกนเรียกให้เขามาคุยด้วย แล้วถามคำถามเขาว่าเขาเห็นด้วยกับการกระทำและข้อเรียกร้อวของผู้ชุมนุม ให้เขาตอบตรงๆ ไม่อ้อมค้อมก็น่าจะเพียงพอแล้ว

สู้ด้วยเหตุผล พูดคุยด้วยสุนทรีย์ สนทนา อย่าหยาบคาย อย่าใช้ความรุนแรงให้เขานำไปสร้างวาทกรรมกล่าวหาว่าเราเป็นฝ่ายใช้ความรุนแรงเลยนะคะ.