‘พุทธะอิสระ’ ข้องใจ ‘การปกครองคณะสงฆ์ไทย’ เดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ พุทธะอิสระ ผู้ก่อตั้งวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara) โดยมีรายละเอียดดังนี้

การปกครองคณะสงฆ์ไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

เอะอะอะไรก็โยนให้ฆราวาสบังคับใช้กฎหมายเข้ามาแก้ปัญหาของคณะสงฆ์

ทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงประทานพระธรรมวินัย กำหนดวิธีระงับอธิกรณ์ คือ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังฆมณฑลเอาไว้ เรียกวิธีนั้นว่า อธิกรณสมถะ เป็นวิธีระงับอธิกรณ์หรือวิธีระงับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการปกครองคณะสงฆ์

จากการเฝ้าสังเกตไม่ว่าจะในอดีตและปัจจุบัน องค์การปกครองคณะสงฆ์ เรียกสั้นๆ ว่า มหาเถระสมาคมและเจ้าคณะปกครองแต่ละชั้นมีบทบาทในการแก้ปัญหาคณะสงฆ์น้อยมาก

ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวน้อยใหญ่ในคณะสงฆ์อย่างไร ก็โยนให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้กฎหมายดำเนินการอยู่ท่าเดียว

แบบนี้เราจะมีมหาเถระสมาคมและเจ้าคณะปกครองเอาไว้ทำไม ?

มันควรจะถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่คณะสงฆ์ไทยจะต้องหันมายึดถือปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย ที่พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้

ไม่ใช่เอะอะอะไรก็โยนให้เจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย แล้วละเลยพระธรรมวินัยอย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้ไง

ด้วยเหตุนี้แหละ พุทธะอิสระจึงเรียกร้องให้ปรับแก้ พรบ.คณะสงฆ์ ให้สอดคล้องตามหลักพระธรรมวินัย ไม่ว่าจะออกกฎหรือระเบียบใดๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระธรรมวินัย ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

เช่นนี้ต่างหากเหล่า ที่จะป้องกันไม่ให้ฆราวาสมาปกครองคณะสงฆ์ ตามที่หวาดกลัวกัน