‘ธนาธร’ โพสต์ขอบคุณ 2.67 ล้านเสียง เลือก ‘คณะก้าวหน้า’ พลาดเก้าอี้นายกอบจ. แต่ได้ ‘สจ.’ มา 57 ที่นั่ง

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ Thanathorn Juangroongruangkit หลังทราบผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.) ว่า “ขอขอบคุณคะแนน 2.67 ล้านเสียง ที่พี่น้องประชาชนมอบความไว้วางใจให้พวกเราใน 42 จังหวัดที่ส่งแข่งขัน

แม้จะไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ แต่เราขอยืนยันที่จะทำงานต่อไปอย่างหนักแน่น รณรงค์ในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการ และประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง ให้สมกับความไว้วางใจที่ประชาชนได้มอบให้เรา”

สำหรับคณะก้าวหน้า ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง นายก อบจ. ใน 42 จังหวัด แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ในส่วน ส.อบจ. หรือ “สจ.” คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครทั้งสิ้น 1,001 คน โดยได้รับเลือกตั้ง 57 คน ประกอบด้วย จังหวัดน่าน 1 คน ,จังหวัดระยอง 1 คน , ประกอบด้วย จังหวัดพะเยา 1 คน, จังหวัดอุตรดิตถ์ 3 คน, จังหวัดฉะเชิงเทรา 10 คน, จังหวัดชลบุรี 1 คน, จังหวัดสมุทรปราการ 1 คน, จังหวัดสมุทรสาคร 1 คน

จังหวัดนนทบุรี 3 คน, จังหวัดอ่างทอง 1 คน, จังหวัดภูเก็ต 1 คน, จังหวัดยโสธร 7 คน, จังหวัดร้อยเอ็ด 3 คน, จังหวัดมุกดาหาร 1 คน, จังหวัดอุดรธานี 10 คน, จังหวัดบึงกาฬ 1 คน, จังหวัดหนองคาย 5 คน, จังหวัดสกลนคร 2 คน, จังหวัดหนองบัวลำภู 2 คน, และจังหวัดลำพูน 2 คน