ส.ว.วันชัย จะปฏิรูป! ฉะตำรวจหากินกับบ่อน เหยียบย่ำหัวใจประชาชน

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ได้โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง “ตำรวจกับบ่อนการพนันใครจะปฏิรูปก่อนกัน” โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่องตำรวจซื้อขายตำแหน่ง การแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม หากินกับสิ่งผิดกฎหมาย ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม สารพัดเรื่องของตำรวจ พูดกันมานานเรื่องการปฏิรูป เอาแค่ใกล้ๆ..ก่อนปฏิวัติจนถึงขณะนี้ก็ 6-7 ปีเพิ่งจะจ่อเข้าสู่สภา เรื่องบ่อนการพนันก็เช่นกัน พูดกันมาเป็นสิบๆปีว่าจะทำให้มาอยู่บนดิน ไปๆมาๆทั้งสองเรื่องไม่ได้มีการปฏิรูปกันอย่างจริงจัง ทั้งตำรวจและบ่อนการพนันก็ยังเห็นกันอยู่ตำตากับความไม่ถูกต้อง ตอนไม่มีอำนาจทุกคนก็อยากแก้ อยากปฏิรูป แต่แปลกมาก พอมีอำนาจกลับไม่ปฏิรูป จึงเป็นเรื่องที่คาใจประชาชนมาจนกระทั่งทุกวันนี้

ถ้าปฏิรูปตำรวจได้จริงอย่างน้อยแม้แต่ยังไม่ปฏิรูปเรื่องบ่อน ก็เชื่อว่าการหากินกับสิ่งผิดกฎหมายของตำรวจก็คงจะลดน้อยถอยลงไปบ้าง วันที่ 9 ก.พ.นี้ พรบ.ปฏิรูปตำรวจจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา บ้างก็ว่าเป็นฉบับแปลงร่างของอ.มีชัยและอ.วิชา ไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด โดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย ป้องกันการซื้อขายตำแหน่งซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ก็ถูกแปลงร่างเสียจนทำให้ไม่มั่นใจว่าจะป้องกันได้จริงหรือเปล่า ผู้มีอำนาจและฝ่ายการเมืองยังล้วงลูกได้ เป็นการซ่อนกลไว้ในกฎหมาย ส่วนเรื่องที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแต่งตั้งโยกย้ายก็เห็นว่าเบาบางมาก ของเดิมเขาต้องการให้ประชาชนและตำรวจใกล้ชิดกัน มีส่วนร่วมกันให้คุณให้โทษ อันจะทำให้ประชาชนและตำรวจได้รับความเป็นธรรม เป็นตำรวจของประชาชน ไม่ใช่ตำรวจของผู้มีอำนาจหรือของผู้มีเงินตรา เรื่องสวัสดิการของตำรวจและการดูแลตำรวจชั้นผู้น้อยก็เป็นเรื่องใหญ่ ขวัญกำลังใจก็เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งหมดอยู่ในกฎหมายฉบับนี้

ผมต้องการให้ประชาชนและตำรวจทั้งประเทศติดตามการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่วันเข้าสภาและในชั้นกรรมาธิการทั้งในวาระ 2 และวาระ 3 ทั้งส.ส. ส.ว.จะต้องร่วมกันเป็นปากเป็นเสียงปฏิรูปตำรวจให้เป็นมรรคเป็นผลให้จงได้ ส่วนใดของกฎหมายที่ถูกเล่นแร่แปรธาตุซ่อนกลไว้ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชน ไม่ใช่ตำรวจที่หากินกับบ่อนกับซ่อง เป็นลูกน้องของผู้มีอิทธิพล เหยียบย่ำหัวใจของประชาชนอย่างที่เป็นเช่นทุกวันนี้ 6-7 ปีของการรอคอย หวังว่ารัฐสภาจะทำเรื่องนี้ให้เป็นการปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่ ขอสักเรื่องหนึ่งเถอะ…ที่เป็นเรื่องปฏิรูปฝากไว้ในแผ่นดิน