ม.จ.จุลเจิม ฟันธงอีกไม่นาน ม็อบราษฎร ตั้งแต่หัวขบวน ยันท้ายขบวน จะเรียงคิวกันเข้าคุก

ม.จ. จุลเจิม ยุคล หรือ “ท่านใหม่” โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “ราษฎร” ว่า “อัยการ ทนายของแผ่นดิน ท่านอย่าเป๋นะครับ

อีกไม่นาน พวกม็อปปลดแอก คณะราษฎร ตั้งแต่หัวขบวน ยันท้ายขบวน จะต้องโดนคดีที่สั่งฟ้องโดยอัยการ เรียกได้ว่าเรียงคิวกันเดินเข้าคุกกันทีเดียว”