กรมควบคุมโรค เปิดเหตุผล WHO รับรองวัคซีน ‘ซิโนแวค’

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุ WHO รับรอง วัคซีน Sinovac ด้วยประสิทธิภาพการป้องกันอยู่ที่ 51%-84% (ของอินโดนีเซีย ผลทดสอบในโลกจริงอยู่ที่ 94%)

  • ป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิตได้ 100%
  • เชื่อได้ว่า สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุได้ และไม่ได้มีความแตกต่างเรื่องผลข้างเคียงระหว่างกลุ่มอายุน้อยกับสูงอายุ (แต่ข้อมูลส่วนนี้ยังไม่มาก เพราะคนสูงอายุเข้าร่วมการทดลองน้อย จึงทำให้ใช้เวลาพิจารณานาน และขอให้ประเทศต่างๆที่ใช้ ช่วยส่งข้อมูลของผู้สูงอายุมาเพิ่ม)

ทั้งนี้ WHO ชมว่า ข้อดีของ Sinovac คือ เก็บง่าย (ไม่ต้องใช้ความเย็นสูง ตู้เย็นธรรมดาก็ใช้ได้ และเก็บได้ถึง 2 ปี) และยังบอกว่า รับรอง Sinovac แล้ว รีบไปเข้าร่วม COVAX เลย ประเทศต่างๆจะได้รับวัคซีนมากขึ้น.

กรมควบคุมโรค เปิดเหตุผล WHO รับรองวัคซีน 'ซิโนแวค' 1