แรงงานแพลตฟอร์ม บุกทำเนียบ จี้ นายกฯ ให้ได้ฉีดวัคซีน แบบไม่ต้องลงทะเบียน ให้สิทธิ์ตรวจโควิด-จ่ายเงินเยียวยา โดยไม่มีเงื่อนไข

ผู้ใช้แรงงาน บุกทำเนียบเรียกร้องรัฐบาลจัดหาวัคซีนต้านโควิดอย่างเป็นธรรม

กลุ่มตัวแทนแรงงานแพลตฟอร์ม ร่วมกับสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (JELI) ประมาณ 20 คน วานนี้ (8 มิ.ย.) เวลา 08.00 น. นำโดย น.ส.สุธิลา ลืนคำ จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์และอ่านจดหมายข้อเรียกร้อง “ทวงคืนวัคซีนให้คนงานด่านหน้า (บนแพลตฟอร์ม)” ที่บริเวณประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้องสิทธิการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของภาครัฐ อาทิ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 และการได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
.
ทางกลุ่มได้ยื่นข้อเสนอรัฐบาล ให้กลุ่มแรงงานบนแพลตฟอร์มเข้าถึงการตรวจวัคซีนโดยไม่มีเงื่อนไข และไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถตรวจหาเชื้อโควิค-19 ซ้ำได้จนกว่าจะได้รับวัคซีนครบ พร้อมกับ ให้รัฐบาลจัดทำวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดความรุนแรงของ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับแรงงานทุกแพลตฟอร์มทุกสาขาอาชีพ ให้แรงงานสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ และปลอดภัยลดความเสี่ยงในการกระจายของเชื้อโรค เนื่องจากแรงงานบนแพลตฟอร์มต้องสัมผัสกับประชาชนเป็นส่วนมาก
.
นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลจำกัดไม่ให้เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการรักษาพยาบาล และให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมตามอาการ รวมไปถึงพิจารณาสั่งจ่ายเงินเยียวยาเฉพาะหน้าในจำนวนที่เหมาะสมต่อการยังชีพ โดยไม่ต้องมีการพิสูจน์เงื่อนไขหรือความเดือดร้อน นอกจากนี้ ขอให้พิจารณาสถานะการจ้างงานของแรงงาน ให้ตรงกับการใช้งานจริง และสิทธิแรงงานให้ตรงกับความเป็นธรรมด้วย
.
เวลา 09.45 น. ทางกลุ่มฯ ยื่นหนังสือผ่านนายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดให้แรงงานเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย, ให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพสูงให้กับแรงงานแพลตฟอร์มทุกสาขาอาชีพ, ให้แรงงานที่ติดเชื้อแล้วเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วและเหมาะสมตามอาการ, ให้รัฐบาลสั่งจ่ายเงินเยียวยาเฉพาะหน้าอย่างเหมาะสม และในระยะยาวให้พิจารณาตีความสถานะการจ้างงานให้ตรงกับสภาพการจ้างจริงเพื่อแก้ปัญหาการจัดหมวดหมู่การจ้างงานผิดประเภทและคืนสิทธิพื้นฐานให้แรงงาน.

แรงงานแพลตฟอร์ม บุกทำเนียบ จี้ นายกฯ ให้ได้ฉีดวัคซีน แบบไม่ต้องลงทะเบียน ให้สิทธิ์ตรวจโควิด-จ่ายเงินเยียวยา โดยไม่มีเงื่อนไข 1
แรงงานแพลตฟอร์ม บุกทำเนียบ จี้ นายกฯ ให้ได้ฉีดวัคซีน แบบไม่ต้องลงทะเบียน ให้สิทธิ์ตรวจโควิด-จ่ายเงินเยียวยา โดยไม่มีเงื่อนไข 2
แรงงานแพลตฟอร์ม บุกทำเนียบ จี้ นายกฯ ให้ได้ฉีดวัคซีน แบบไม่ต้องลงทะเบียน ให้สิทธิ์ตรวจโควิด-จ่ายเงินเยียวยา โดยไม่มีเงื่อนไข 3