ชาวเน็ตปลุกให้กำลัง 5 หัวหอกปกป้องสถาบันฯ ตีโต้ฝ่ายล้มเจ้า

ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ขณะที่มีความพยายามของคนกลุ่มหนึ่ง ที่เคลื่อนไหวโจมตี ให้ร้าย เพื่อบั่นทอนความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น

อย่างไรก็ตาม ได้มีประชาชนจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งนักวิชาการ นักเคลื่อนไหว ทั้งอดีต ส.ส. ได้ออกมาแสดงตัวเปิดหน้า ต่อต้านกลุ่มคนดังกล่าวเพื่อปกป้องและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันฯสืบต่อไป

และล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในโลกโซเซียลฯ ได้ยกให้ 5 บุคคลสำคัญ เป็นผู้มีบทบาทอย่างสูงในการอธิบายข้อเท็จจริง และตอบโต้กลับกลุ่มเคลื่อนไหวบั่นทอนความมั่นคงของสถาบันฯ

โดย 5 บุคคลสำคัญประกอบไปด้วย

1.พลตรี นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา Business Analytics and Intelligence และ Actuarial Science and Risk Management คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3.ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์แห่งภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ผู้ก่อตั้งพรรคไทยภักดี ซึ่งครั้งเป็น ส.ส. จังหวัดพิษณุโลก สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการรับจำนำข้าว ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

5.ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ ได้แสดงความคิดเห็นต่อบุคคลทั้ง 5 นี้ว่า “ดิฉันขอสนับสนุน ท่านทั้งห้าคนนี้ให้เป็น ฮีโร่ จงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ เพราะรู้ว่าทุกท่านจะปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติของเราได้อย่างแน่นอน ขอสนับสนุนและหวังว่าประชาชนจะเห็นด้วยกับดิฉัน”