ครม.อนุมัติยกจุดผ่อนปรนบ้านฮวก จ.พะเยา เป็นด่านการค้าถาวรสองพี่น้องไทย-ลาวเริ่ม8ส.ค.นี้

31 ก.ค. 61 – ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมครม.ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) เสนอยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยได้รายงานและรับรองยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าว ไม่มีปัญหาในเรื่องเส้นแบ่งเขตแดน อาวุธสงคราม กับระเบิด การค้ามนุษย์ ชนกลุ่มน้อย บุคคลสองสัญชาติ และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ขณะที่ระบบสาธารณสุข จ.พะเยา ได้กำหนดโครงสร้างด่านควบคุมโรค รวมถึงพัฒนาโครงการสาธารณสุขชายแดนปี 2561 เอาไว้แล้ว ส่วนการบริหารจัดการพื้นที่ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ก็จะมีการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093 ไปยังทางเข้าจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านฮวกด้วย ซึ่งได้บรรจุลงในแผนงาน ปี 2562 ของกรมทางหลวงแล้ว

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ด่านศุลากรเชียงของ ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านกักกันสัตว์ ก็ได้แจ้งความพร้อมในการจัดอัตรากำลังบุคคลเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน สำหรับตัวเลขสถิติการค้าขายแดนปี 2556-2560 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,386 ล้านล้านบาทเศษ โดยจ.พะเยาได้เปรียบดุลการค้าอยู่ประมาณ 1,170 กว่าล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85 ของมูลค่าการค้าทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณการเดินทางเข้าออกจุดผ่อนปรนฯบ้านฮวกของประชาชนชาวไทย กับ สปป.ลาวตั้งแต่ปี 2556 – 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 200,000 กว่าราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต อย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าสอดรับ และมีความพร้อมที่ยกระดับจุดผ่อนปรนดังกล่าวให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยจะมีกำหนดการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกระหว่างไทย กับ ลาว ในวันพุธที่ 8 ส.ค.นี้

Loading...