‘เงินเฟ้อ’ ขยายตัวต่อเนื่องเดือนที่ 14 สะท้อนกำลังซื้อปชช.ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 3 กันยายน น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ว่า ขยายตัวร้อยละร้อยละ 1.62 โดยเป็นการสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 จากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ที่สูงขึ้นร้อยละ 0.77 เนื่องจากอยู่ในช่วงของเทศกาลสารทจีนทำให้สินค้าของสดบางรายการราคาสูงขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการปรับตัวสูงขึ้นจากหมวดพลังงานที่มีการขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 21 ที่ร้อยละ 9.05 สะท้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับกำลังซื้อของภาคประชาชนที่ดีขึ้นสะท้อนจากการจัดเก็บรายได้ในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขยายตัวสูงขึ้น และรายได้ภาคเกษตรมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อ 8 เดือนแรกของปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.12 และเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.71

สำหรับ ปัจจัยที่ยังต้องติดตามได้แก่ ต้นทุนการผลิตสินค้าบางชนิดได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น รวมทั้งค่าเงินบาทที่ยังมีโอกาสผันผวน ประกอบกับอัตราค่าจ้างเฉลี่ยเริ่มมีสัญญานขยายตัวได้ในอัตราที่ช้ากว่าเงินเฟ้อ ทำให้เงินเฟ้อในระยะต่อไปจะค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น

ส่วนมาตรการกระตุ้นการลงทุนและการใช้จ่ายของภาครัฐในโครงการสำคัญที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงที่เหลือของปี รวมทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและโลก คาดว่าจะทำให้ความต้องการภาคเอกชนยังอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพและคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยจะเคลื่อนไหวในกรอบคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ร้อยละ 0.8 – 1.6