‘อดุลย์’ ปลื้มเด็กไทยเจ๋ง! กวาด16ทองคว้าแชมป์แข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงผลการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 ว่า เป็นการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานเยาวชนไทยให้มากยิ่งขึ้น โดยการแข่งขันครั้งเยาวชนไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้ 16 เหรียญทอง 4 เหรียญเงินและ 3 เหรียญทองแดง ซึ่งเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียน โดยกระทรวงแรงงานจะมอบเงินรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจให้เยาวชนที่ได้รับเหรียญรางวัลทุกคนเพื่อเป็นเงินสนับสนุนการต่อยอดของผู้เข้าแข่งขันและเป็นการกระตุ้นเยาวชนให้พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับการแข่งครั้งนี้แต่ละประเทศมีทักษะฝีมือสูงมากขึ้น รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆมาประกอบการแข่งขัน ถือเป็นการยกระดับฝีมือแรงงานของอาเซียนในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น

สำหรับ 16 เหรียญทอง ที่ไทยคว้ามาได้จาก 13 สาขาอาชีพได้แก่ 1.บริการอาหารและเครื่องดื่ม 2.ประกอบอาหาร 3.อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ทีม) 4. เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 5.เทคโนโลยีงานเชื่อม 6.เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 7.สีรถยนต์ 8.เทคโนโลยีระบบทำความเย็น 9.บำรุงรักษาเครื่องจักรกล (ทีม) 10.หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ทีม) 11.เทคโนโลยียานยนต์ 12.ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (ทีม) 13.ก่ออิฐ

ส่วน 4 เหรียญเงิน ได้จาก สาขาไม้เครื่องเรือน เสริมความงาม กราฟิกดีไซน์ แต่งผม ขณะที่ 3 เหรียญทองแดง ได้จากสาขาต่อประกอบมุมไม้ เทคโนโลยีระบบทำความเย็น ประกอบอาหาร

นอกจากนี้ยังได้รับเหรียญฝีมือยอดเยี่ยมอีก 13 เหรียญ ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีสายเครือข่าย สาขาการดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศ สาขากราฟิกดีไซน์ สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี (2 เหรียญ) สาขาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาปูกระเบื้อง สาขาก่ออิฐ สาขาไม้เครื่องเรือน สาขาแต่งผม สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม และสาขาเสริมความงาม

ทั้งนี้ ผู้ได้เหรียญรางวัล กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะมอบเงินรางวัลแก่ผู้ที่ได้เหรียญทอง 150,000 บาท เหรียญเงิน 75,000 บาท เหรียญทองแดง 40,000 บาท ประกาศนียบัตรฝีมือยอดเยี่ยม 20,000 บาท และรางวัลปลอบใจ 10,000 บาท สำหรับประเทศสิงคโปร์ จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งต่อไป