ยกระดับเอสเอ็มอี ‘มะพร้าว-กล้วย’ แจ้งเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่17เครือข่าย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวและกล้วย ว่า จากการที่สมาชิกกลุ่มเครือข่ายมะพร้าวและกล้วย รวม 17 เครือข่ายได้นำเทคโนโลยี นวัตกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงกระบวนการแปรรูปมะพร้าวและกล้วย เพื่อยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก มีการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มนั้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 17 ผลิตภัณฑ์ สามารถผลิตและจำหน่ายได้จริง โดยคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายภายใน 1 ปีรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 120 ล้านบาท จากเครือข่ายมะพร้าวราว 85 ล้านบาท และเครือข่ายกล้วยราว 35 ล้านบาท

ล่าสุดยังมีแผนเตรียมนำผลิตภัณฑ์ของ 17 เครือข่ายส่งเสริมการขยายช่องทางตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพ ภายในงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในงาน FHW 2018 หรือ Food Hospitality World ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 7 – 9 ก.ย. 61 ณ China Import and Export Fair Pazhou Complex เมืองกวางโจว ประเทศจีนด้วย