‘ร้อยเอ็ด’ จัดเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกปลายปีนี้ คาดเงินสะพัดนับหมื่นล้านบาท

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ว่า ข้าวหอมมะลิไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลก เพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิไปสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศทุกช่องทาง ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต การแปรรูปข้าวและอุตสาหกรรมด้านอาหาร รวมทั้งเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด โดยตั้งเป้ายกระดับให้เป็นงานระดับชาติ ชูนวัตกรรมข้าวหลายมิติ คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดนับหมื่นล้านบาท

นายวันชัย กล่าวว่า เทศกาลข้าวหอมมะลิโลกทุกปีที่ผ่านมา ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างมาก ซึ่งในปีนี้จะยกระดับการจัดงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเป็นระดับภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมข้าวแบบครอบคลุมทุกมิติ
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาวิชาการ การเจรจาการค้าและลงนามบันทึกข้อตกลง การประกวดแข่งขัน สาธิตและฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงของศิลปินคืนถิ่น โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงสินค้าและนิทรรศการ Rice Expo 2018 โดยองค์กรภาคเอกชน เพื่อยกระดับการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกด้วย

ส่วนความพิเศษในปีนี้ บริษัทอาลีบาบาขายส่งออนไลน์มาร่วมออกบูธในงานด้วย สอดรับกับการสร้างสถานีการค้า 101 ร่วมกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นโครงการนำร่องจุดกึ่งกลางของภาคอีสานในการส่งออกข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ เพราะยิ่งใหญ่เช่นนี้ จึงไม่ควรพลาด ขอเชิญชวนทุกท่าน เที่ยวงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งและภาคภูมิใจไปพร้อมกัน