สั่งพักราชการ 4 จนท.ชลประทานยะลาเอี่ยวทุจริตสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีคำสั่งกรมชลประทาน สั่งพักราชการ 4 เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานยะลา พร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อน หลังสอบสวนเบื้องต้นพบว่ามีมูลเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง 2 แห่งใน อ.บันนังสตา และ อ.รามัน จ.ยะลา หลังจากในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 สื่อมวลชนลงข่าวกรณีข้าราชการชลประทานจังหวัดยะลาจำนวน 4 ราย กระทำการทุจริตโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งและกำลังถูกป.ป.ท.สอบสวน

หนังสือระบุว่า ในขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ข้าราชการอื่นๆที่จะกระทำผิดอีก อธิบดีกรมชลประทานจึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายวินัยข้าราชการพลเรือนสั่งให้ข้าราชการกรมชลประทานพักราชการ(ออกจากราชการไว้ก่อน)โดยไม่ได้เงินและค่าตอบแทนในระหว่างการสอบสวนวินัยแรงร้ายแล้ว โดยนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ลงนามในคำสั่งกรมชลประทาน ให้พักราชการ 4 ข้าราชการแล้ว โดย 3 รายแรกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายช่างชลประทานอาวุโส, ตำแหน่งนายช่างชลประทานชำนาญงาน ,ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และอีกรายเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างชลประทาน กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวระบุด้วยว่า “หากประสงค์จะโต้แย้งเพราะเหตุที่ออกคำสั่งนี้ ให้ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง”