‘พาณิชย์ร้อยเอ็ด’ แนะเกษตรอย่าด่วนขายข้าวสด ควรตากแห้งรอช่วงราคาขึ้น

นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึงสถานการณ์การผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ว่า จากสภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่ อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอเกษตรวิสัย ในช่วงที่ผ่านมา อาจทำให้ผลผลิตข้าวของเกษตรกรลดลง ไม่ได้ตามเป้าหมายเหมือนปีที่แล้ว ซึ่งทางผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการสำรวจ และประเมินสถานการณ์อีกครั้งในช่วงใกล้ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงฝากถึงเกษตรกรอย่าด่วนขายข้าวสด ควรตากให้แห้งเพื่อรอราคา อาจดำเนินการโดยมาตรการการให้ความช่วยของรัฐบาลผ่านทาง ธ.ก.ส. ในโครงการต่าง ๆ หรือผ่านจากกระทรวงพาณิชย์เอง ดังตัวอย่างจากปีที่แล้วที่ราคาสูงในช่วงปลายฤดูกาล ดังนั้น หากเกษตรกรตากข้าวให้แห้งและเก็บเพื่อรอจำหน่าย น่าจะได้ราคาที่สูงขึ้น