กรมฝนหลวงปลูกป่าชุมชน400ไร่ ใช้เทคโนโลยีติดตามต้นไม้เติบโต

เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยอาสาสมัครฝนหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาชน และเยาวชน ดำเนินโครงการ “สร้างป่า สร้างน้ำ สานงานต่อที่พ่อทำ” ด้วยการปลูกต้นไม้มงคล ไม้ประจำถิ่น และไม้เศรษฐกิจ ประกอบด้วยพะยูง กันเกา พิกุล ยางนา มะฮอกกานี มะค่า ประดู่ หว้า จำนวน 3,000 ต้น ต้นไผ่ 1,000 ต้น และปล่อยปลานิล 30,000 ตัว ในแหล่งน้ำบริเวณป่าชุมชน 400 ไร่ หมู่ที่ 5 บ้านบึงนคร ตำบลบึงนคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า ซึ่งจะส่งผลต่อการทำให้เกิดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ทำให้การขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังได้จัดทำแอปพลิเคชั่นระบบติดตามการปลูกด้วยเพื่อดูแลต้นไม้ให้เติบโต