นายกฯลั่นนำพาประเทศแข็งแรงตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ขอคนไทยช่วยหนุน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาในงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจสานพลังประชารัฐ connext ED การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “การศึกษากับการเตรียมคนไทยในอนาคต”ว่า การศึกษาถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทุกฝ่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ต้องร่วมกันวางแนวทางและส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ พัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งเชื่อว่าหากคนไทยผนึกกำลังกัน ประเทศไทยก็จะเป็นประเทศมหาอำนาจได้ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่มีความขัดแย้ง

อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในด้านการปฏิรูปการศึกษาที่เห็นผลเป็นรูปธรรม เพราะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรมในสังคม ตลอดจนสร้างความเติบโตในท้องถิ่น

“นับจากการเลือกตั้งไปอีก 5 ปี ประเทศไทยจะแข็งแรง ถ้าทุกคนทำตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่รัฐบาลวางไว้ ประกอบการมีคุณธรรมจริยธรรมและสร้างองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดยจะตั้งใจทำงานทุกวันอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อประชาชนทุกวัน ดังนั้นหากวันนี้ต้องไปสู้รบกับใครก็ไม่กังวล แต่ขอให้คนไทยอยู่ข้างหลังคอยช่วยเหลือตนเองด้วย”นายกฯกล่าว