หอการค้าไทยปรับ ‘จีดีพี’ ขยายเพิ่มร้อยละ4.6 ตามเศรษฐกิจฟื้นตัว

เมื่อวันที่ 13 กันยายน นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ว่า จีดีพีในครึ่งปีแรกขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.6 และมีอัตราเติบโตอยู่ในระดับสูงที่สุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการบริโภคของภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึ้นจากปีก่อน รายได้เกษตรกรมีสัญญาณของการฟื้นตัว การลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัวอย่างชัดเจน การผลิตภาคอุตสาหกรรมเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเป้าการเบิกจ่าย และ การส่งออกสินค้าเติบโตในเกณฑ์ดีตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเดือนสิงหาคมการส่งออกขยายตัวได้ร้อยละ 10 ดังนั้นหอการค้าไทยจึงได้มีการปรับประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากเดิมขยายตัวร้อยละ 4.4 เป็นขยายตัวร้อยละ 4.6 การส่งออกขยายตัวร้อยละ 8.7 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2561 มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ขณะที่ จีดีพี ภาคการเกษตรคาดการณ์ทั้งปีจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.9 และการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 4.2 ซึ่งเป็นไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

แต่อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจ อาทิ ภัยทางธรรมชาติ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่มีแนวโร้มยืดเยื้อ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน