จ.เลย เตรียมเสนอโครงการพัฒนาระบบขนส่ง เกษตร ท่องเที่ยวและสาธารณสุข เข้าครม.สัญจร

เมื่อวันที่ 15 กันยายน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่จังหวัดเลยและเพชรบูรณ์ วันที่ 17-18 ก.ย.นี้ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในจังหวัดได้ร่วมกันจัดทำข้อเสนอเข้าสู่ที่ประชุม โดยมีเรื่องหลักๆ 4 เรื่องคือ การปรับปรุงสนามบินจังหวัดเลยให้มีขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินเพิ่มขึ้น เพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว การพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมจังหวัดเลยกับพื้นที่อื่นๆทั้งเส้นทาง เลย-เพชรบูรณ์ , เลย-อุดรธานี , เลย-ขอนแก่น , เลย-หนองคาย และเลย-ท่าลี่ ที่สามารถเชื่อมไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

นอกจากนี้จะเสนอยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาลเลยและโรงพยาบาลวังสะพุง รองรับการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนและลดปัญหาความแออัดในการใช้บริการของประชาชน และด้านการเกษตรที่เป็นการหารือของ 5 จังกลุ่มภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนบน ขอรับการสนับสนุนโครงการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รองรับการทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน ซึ่งโครงการทั้งหมดจะสร้างประโยชน์ในภาพรวม ทั้งการคมนาคมขนส่ง การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ที่สำคัญคือการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 กันยายนนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีภารกิจลงพื้นที่จังหวัดเลยในหลายจุด เริ่มที่การติดตามการปรับปรุงสนามบินจังหวัดเลย การเป็นประธานในพิธีเปิดถนน 4 เลน หมายเลข 201 ตอน เลย-เชียงคาน และพบปะกับประชาชน เป็นสักขีพยานในการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ให้แก่ประธานป่าชุมชน 5 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี เยี่ยมชมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางประชารัฐของอำเภอเชียงคาน ณ ถนนคนเดิน วิถีเชียงคาน