‘ซูเปอร์โพล’ ชี้คนไทยเห็นด้วยคลายล็อกพรรคการเมือง เตรียมพร้อมเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง คลายล็อคพรรคการเมือง พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 85.1 เห็นด้วยต่อ การคลายล็อคพรรคการเมือง เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ในขณะที่ร้อยละ 14.9 ไม่เห็นด้วย

เมื่อจำแนกออกเป็นกลุ่มที่จะเลือกตั้งครั้งแรก กับ กลุ่มที่เคยเลือกตั้งมาแล้ว พบความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ กลุ่มเลือกตั้งครั้งแรกส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.9 และกลุ่มที่เคยเลือกตั้งแล้วส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.3 เห็นด้วยต่อการคลายล็อคพรรคการเมือง เตรียมพร้อมเลือกตั้ง

ที่น่าสนใจคือ ตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.2 ระบุความเห็นต่อการเตรียมพร้อมเลือกตั้ง แบบค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่ ร้อยละ 23.8 ระบุควรเร่งรีบจัดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69.3 รับรู้ต่อการเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้ เพื่อแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ของนักการเมือง ในขณะที่ ร้อยละ 30.7 รับรู้ต่อการเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้เพื่อช่วยกันแก้ไขความขัดแย้งและความเดือดร้อนของประชาชน

ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.4 ยังคงกังวลต่อความขัดแย้งรุนแรงบานปลายช่วงเลือกตั้ง ในขณะที่ร้อยละ 32.6 ไม่กังวล