‘เพชรบูรณ์’ พร้อมประชุมครม.สัญจร เตรียมเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในการพัฒนากลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งได้จัดเตรียมพร้อมทุกด้านแล้ว

สำหรับช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเยี่ยมชมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจและการประเมินมูลค่าไม้มีค่า ที่สวนป่าเกษตรห้วยแสน เยี่ยมชมสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ และพบปะกับผู้แทนเครือข่ายชุมชนเขาค้อเพื่อหารือการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ส่วนวันพรุ่งนี้ 18 ก.ย.61 นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และประชุมคณะรัฐมนตรี จากนั้นจะเป็นสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย และมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ประธานป่าชุมชน 5 จังหวัด รวมทั้งหนังสือคู่มือการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลให้ราษฎร

จังหวัดเพชรบูรณ์จะเสนอโครงการสำคัญ เช่น การพัฒนาทางหลวงเชื่อมโยงเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวไทย–ลาว เส้นทางเพชรบูรณ์–เลย–หลวงพระบาง พัฒนาเขาค้อป่าอนุรักษ์ เพื่อการท่องเที่ยว การขึ้นทะเบียนศรีเทพเป็นมรดกโลก รวมทั้งเพชรบูรณ์ จีโอปาร์ค เป็นมรดกโลก ตลอดจนการพัฒนาโรงพยาบาลขยายห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และขอตึกผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลหล่มสัก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในการใช้บริการทางการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้น