รัฐบาลจัดสรรที่ดิน3จังหวัด3หมื่นไร่ในป่าสงวน ช่วยราษฎรทำกินได้ถูกกฎหมาย

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลด้วยการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยใน 4 พื้นที่ รวม 3 จังหวัด เนื้อที่กว่า 30,088 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 380 ราย รวม 491 แปลงสามารถส่งเสริมและพัฒนาอาชีพได้ 2 พื้นที่แบ่งเป็น ป่าสงวนแห่งชาติป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย และป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยน้ำโจนและป่าวังสาร จังหวัดเพชรบูรณ์ และสุดท้าย ป่าสงวนแห่งชาติป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จังหวัดหนองคาย

ทั้งนี้ การจัดสรรที่ดินทำกินให้เข้าใช้ประโยชน์จะช่วยให้ราษฎรสามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ของรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และช่วยลดความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่ดินด้วย

พร้อมกันนี้ ยังได้กำหนดพื้นที่รับมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนรอบพื้นที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ใน 10 จังหวัด รวม 10 พื้นที่ รวมเนื้อที่กว่า 21,369 ไร่ คือ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำพู ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า