‘สุวพันธุ์’ นัดถกคกก.แก้ปัญหาใช้สารเคมีร้ายแรง3ชนิด หาข้อมูลเสนอนายกฯ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่วัดศรีฐานปิยาราม อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการนัดหมายการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ในวันที่ 20 ก.ย.นี้ เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ว่า จะเป็นการประชุมเพื่อหารือถึงกรอบการจัดทำข้อมูลชุดใหม่ว่าควรจะประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง อาทิ คุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ของสารเคมีดังกล่าว ผลการพิสูจน์จากการใช้สารเคมีฯ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผลกระทบกับร่างกาย สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ จากการใช้สารเคมีดังกล่าว โดยคณะกรรมการชุดนี้ที่ตนเป็นประธาน มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาศึกษาและวิเคราะห์แล้วจัดทำข้อสรุปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เราจึงพร้อมรับข้อมูลจากทุกภาคส่วน

ส่วนกรณีที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ได้ทำหนังสือถึงนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้ยุติการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อประชาชนทันที นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตรฯจะตัดสินใจ ซึ่งเขาสามารถเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการควบคุมวัตถุอันตราย หรือจะส่งข้อมูลมาให้คณะกรรมการของตนเพื่อที่จะนำไปศึกษาและวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ เพื่อจัดทำข้อสรุปในเรื่องสารเคมีดังกล่าวต่อไป ส่วนการสั่งการให้ยุติการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดนั้นต้องไปดูข้อกฎหมายว่าใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งการตรงนี้ เป็นคณะกรรมการควบคุมวัตถุอันตรายใช่หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ตนยืนยันว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการของตนไม่ได้สวนทางหรือขัดแย้งกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ แต่งตั้งขึ้น