ครม.เห็นชอบคืนภาษีให้ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรคนจนเริ่ม1พ.ย.61

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ vat 7 เปอร์เซ็นต์ ให้ผู้มีรายได้น้อยผ่านการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งการจับจ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ และร้านธงฟ้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเกือบ 3,000 ร้าน จากทั้งหมดกว่า 30,000 ร้านทั่วประเทศ ซึ่งวิธีการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้จะใช้หลักการ 1-5-1 คือ เมื่อผู้มีรายได้น้อยใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 5 เปอร์เซ็นต์ จะถูกโอนคืนเข้ากระเป๋าเงิน หรือ e-money ในเดือนถัดไป ซึ่งสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ แต่จะไม่เกินเดือนละ 500 บาท ส่วนอีก 1 เปอร์เซ็นต์ จะถูกหักเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ของผู้มีรายได้น้อยคนนั้น

แต่หากผู้มีรายได้น้อยคนใดไม่เข้าหลักเกณฑ์ของ กอช. รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาให้มีการเปิดบัญชีธนาคารแยกต่างหาก เพื่อใช้รับโอนเงินจำนวนนี้ ซึ่งมาตรการนี้จะนำร่องเริ่มดำเนินการเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2562

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า มาตรการนี้จะช่วยทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีการใช้จ่ายคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้ง ให้ประชาชนหันมาใช้ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และยังส่งเสริมให้ร้านค้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นด้วย