พาณิชย์เฮ! มูลค่าส่งออกเดือนส.ค.พุ่งกระฉูด 6.68% สูงสุดประวัติการณ์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. เปิดเผยว่า ตัวเลขการส่งออกเดือนสิงหาคม 2561 มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติการณ์นับตั้งแต่ที่ไทยมีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 22,794 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 6.7 เนื่องจากการส่งออกสินค้าสำคัญยังขยายตัวได้ดี ทั้งสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้อยละ 5.8 และสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 ขณะที่การนำเข้าเดือนสิงหาคมมีมูลค่า 23,383 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ขาดดุลการค้า 558 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ 8 เดือนแรกของปี 2561 การส่งออกมีมูลค่า 169,030 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 การนำเข้ามีมูลค่า 166,679 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และการค้าเกินดุล 2,300 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนผลกระทบจากสงครามการค้าของสหรัฐและจีน ยอมรับส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยบางรายการ โดยเฉพาะเหล็ก อะลูมิเนียมและแผงโซลาเซลล์ รวมถึงสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งออกไปจีนลดลง ซึ่งในการประชุมสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) เดือนตุลาคมนี้ จะมีการหารือเพื่อหาตลาดใหม่ทดแทนการส่งออกไปตลาดเดิม โดยเฉพาะตลาดเอเชียและอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี

อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ส่งออกปี 2561 จะขยายตัวได้ร้อยละ 9 โดยมีมูลค่า 257,932 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าติดตามในช่วงที่เหลือของปี ได้แก่ เสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก อัตราเเลกเปลี่ยนที่ยังผันผวน รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่า ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสินค้าเกษตร แต่มั่นใจว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะดูแลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมแนะผู้ประกอบการให้ซื้อขายสินค้าในสกุลเงินอื่นแทนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น