‘ฐานทัพเรือสัตหีบ’ จับมือ ปตท. ผุดร้าน ‘กาแฟอเมซอน’ ริมทะเลวิวสวยสุดในไทย

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พลเรือโทสุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย น.ส.จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) เป็นประธานเปิดร้านกาแฟอเมซอน (Café Amazon) สาขาสวัสดิการฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งเป็นสาขาแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีทัศนียภาพติดทะเล สามารถมองเห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามของอ่าวสัตหีบ ตั้งอยู่ริมถนนเลียบชายทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบ เส้นทางเข้าหน้า รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม ผู้จัดการกิจการสโมสร ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2501 สถานที่นี้เคยเป็นที่ตั้งของสถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ ซึ่งเป็นหน่วยของกองทัพเรือ มีหน้าที่หลักในการตรวจอุณหภูมิน้ำทะเล ระดับน้ำขึ้นลงวิเคราะห์สภาพท้องทะเล ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนและย้ายสถานีฯ ไปตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของท่าเรือในปี พ.ศ.2556 และเมื่อ พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ มารับตำแหน่ง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ประธานกรรมการสวัสดิการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ชายทะเลแห่งนี้ ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม ควรมีการให้บริการร้านกาแฟที่มีศักยภาพ มีความเป็นมาตรฐานในการให้บริการเข้ามาดำเนินงาน จึงมีนโยบายยกระดับการให้บริการและสร้างสวัสดิการที่ดีมีมาตรฐานแก่ข้าราชการทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว และนักท่องเที่ยวสัตหีบ จนนำไปสู่ความร่วมมือระหว่าง ฐานทัพเรือสัตหีบ กับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เปิดบริการร้าน Café Amazon แห่งนี้ขึ้น และนับเป็นสาขาแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีทัศนียภาพติดทะเล สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ประกอบกับ มีห้องประชุมเล็ก และห้องน้ำ ไว้บริการเพิ่มเติม สร้างความสะดวกสบายครบวงจรให้กับผู้มาใช้บริการ นับได้ว่าเป็นร้านกาแฟอเมซอนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย