ฉับไว!กกต.นัดสัปดาห์หน้าถกข้อกล่าวหา ‘ธนาธร’ ผิดอาญาตามมาตรา 151

เมื่อวันที่ 21 พ.ย 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวเรื่อง “การดำเนินการกรณีมีการกล่าวหาว่ากระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”

โดยเนื้อหาระบุว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย เมื่อวันที่ ๒๐พฤจิกายน ๒๕๖๒ ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๐๑(๒)ประกอบมาตรา๙๘(๓)เพราะเหตุเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทวี-ลัดมีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อันเป็นวันที่พรีคอนาคตใหม่ยืนบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง และข่าวสำนักงนคณะกรมกรารลือกตั้งที่๑๐๕/๒๕๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ชี้แจงและให้ข้อมูลการดำเนินการ กรณีมีผู้กล่าวหานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง นั้น

Loading...

ขอเรียนว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาขั้นตอนและวิธีการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะรวมถึงการแจ้งข้อกล่าวหาและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา๑๕๑ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าต่อไป

ฉับไว!กกต.นัดสัปดาห์หน้าถกข้อกล่าวหา 'ธนาธร' ผิดอาญาตามมาตรา 151 1