เดือดพลั่ก! ‘ส.ว.ลากตั้ง’ จัดหนักจัดเต็ม ‘กมธ.ชุดเสรีพิศุทธ์’

นายวันชัย สอนศิริ  สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่24 พ.ย2562 โดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้

เวทีของคณะกรรมาธิการไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์หรือระบายความใคร่ทางอำนาจ

Loading...

จากข่าวที่ปรากฏว่าคณะกรรมาธิการของส.ส.บางคณะทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันไม่มีใครยอมใครต่างฝ่ายต่างปะทะกันไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ใส่กันเต็มที่จนประชาชนเริ่มเอือมระอาว่าเวทีกรรมาธิการเขามีไว้ทะเลาะกันหรือเป็นที่แสดงอำนาจใหญ่โตข่มกันไปข่มกันมาหรือว่าเป็นเวทีที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้หรือไม่ขอทำความเข้าใจกันสักหน่อย

1.คณะกรรมาธิการเขามีทั้งของส.ส.และส.ว. เอาไว้ให้กระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆ และรายงานให้สภาทราบตามรัฐธรรมนูญม.129  ทั้งนี้เขาให้ทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนไม่ให้เอาไว้ทะเลาะกันไม่ให้เอาไว้เป็นที่แสดงอำนาจบาตรใหญ่หรือสนองความใคร่ทางอำนาจของใคร

2.ประธานคณะกรรมาธิการต้องเป็นหลักวางตัวเป็นกลางเหมือนสภาใหญ่ที่มีนายชวนเป็นประธานนั่นแหละต้องหลอมรวมให้ทุกคนทำงานไปด้วยกัน เพราะต่างพรรคต่างคนต่างความคิดต่างหลายๆอย่างประธานจึงต้องเป็นหัวหลักไม่ใช่เป็นหัวตอที่จะเอาอย่างไรก็ได้และต้องวางตัวเป็นที่เคารพนับถือของสมาชิกไม่ใช่เอาไว้ชี้หน้าด่ากันไปด่ากันมาและประธานก็ลงไปเล่นกับเขาด้วยไปๆมาๆเด็กก็จะตบกบาลและไม่เคารพนับถืองานก็ไม่เดินไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน

3.ในคณะกรรมาธิการแต่ละคนมาจากส.ส.หรือส.ว. ซึ่งทุกคนถือว่าเท่ากันเป็นสมาชิกสภานั้นๆเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่ากันหนึ่งคะแนนเสียงเหมือนกันทั้งในสภาหรือในคณะกรรมาธิการไม่มีตำแหน่งผบ.ตร. อธิบดีปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีหรือพลเอกพลโทใดๆในตรงนั้นทั้งสิ้น ทุกคนเป็นสมาชิกเป็นกรรมาธิการเหมือนกันเท่ากันตำแหน่งในอดีตจะใหญ่โตขนาดไหนในสภาและในคณะกรรมาธิการไม่มีแล้วต่างคนต่างทำงานด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพนับถือตามจารีตประเพณีแต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่การทำตัวของแต่ละคน

4.กรรมาธิการต้องทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักเนื้องานที่ออกมาต้องเป็นประโยชน์และเพื่อการปฏิรูปแก้ไขปัญหาให้กับส่วนรวมไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของใครในปัจจุบันหรืออดีตและไม่ใช่เวทีเอามันส์ล้างแค้นคนนั้นคนนี้

5.ในเวทีนั้นประธานจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันเนื้องานตามอำนาจหน้าที่ให้ออกมาต้องวางตัวให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้ทุกคนเกรงใจเคารพนับถือจะชอบใครไม่ชอบใครอย่าเกรี้ยวกราดต้องลืมตำแหน่งแห่งหนในอดีตถ้าทะเลาะกันงานก็ไม่เดินคนก็ด่าไปๆมาๆก็จะเสียผู้เสียคนเสียทั้งกรรมาธิการเสียทั้งสภา

ต้องกลับมาทบทวนสรุปบทบาทอำนาจหน้าที่และพิจารณาศึกษาตรวจสอบตัวเองให้มากๆเสียก่อนก่อนที่จะไปศึกษาตรวจสอบคนอื่นไม่อย่างนั้นจะทำให้กรรมาธิการเขาเสียของเสียคน… ที่พูดมาทั้งหมดนี้นะเป็นหลักการโดยทั่วไปส่วนจะโดนใครหรือไม่ก็แล้วแต่สติปัญญา…