ควันหลง ‘โป๊ปฟรานซิส’ เสด็จเยือนไทย ‘สาวกเพื่อแม้ว’ บลัฟแหลก ‘ยิ่งลักษณ์’ เป็นคนเชิญมา

แม้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิก และพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน จะเสด็จกลับแล้วหลังเสด็จเยือนไทยระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.ที่ผ่านมา แต่คนไทยในสังคมออนไลน์ กลับหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นอีกครั้ง

โดยเฉพาะกลุ่มคนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทย ได้นำรูปภาพ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวง ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ณ พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส (His Holiness Pope Francis) ณ นครรัฐวาติกัน เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2556

Loading...

โดยระบุว่าอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ เป็นผู้กราบทูลเชิญสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส เสด็จเยือนประเทศไทย