แก้มาตราไหนบ้างปชช.ได้ประโยชน์? ‘สมชาย’ ยก 16.8 ล้านเสียงขวางรื้อรธน.

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีการรณรงค์เรียกร้องจากพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จะแก้รัฐธรรมนูญถามประชาชนผู้ออกเสียงประชามติแล้วหรือยัง

Loading...

ช่วยตอบหน่อยครับว่าแก้รัฐธรรมนูญมาตราไหนแล้วประชาชนได้ประโยชน์บ้าง

อย่ามัวเสียเวลา เสียงบประมาณ

ตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560 เลยครับ

เพราะไล่เรียงตรวจสอบรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่ผ่านประชามติ 16.8 ล้านเสียงแล้ว

จะพบความจริงว่า มีเพียงมาตราหลักๆที่พวกเขากระตือรือร้นและมีเป้าหมายร่วมกันอย่างสำคัญที่อยากแก้ไขมากที่สุดเพียงไม่กี่มาตราเท่านั้น คือ

1)มาตรา272 ที่ผ่านประชามติ15.1ล้านเสียงในคำถามพ่วงที่กำหนดให้ในระยะ5ปีแรกให้สวร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย (มาตรานี้เป็นหัวใจหลักที่อยากแก้ทิ้งสุดๆไปเลย)

2)มาตรา256 ว่าด้วยวิธีการแก้รัฐธรรมนูญ ว่าในการออกเสียงลงมติในวาระ3ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นใต้องให้สสทุกพรรคร่วมให้ความเห็นชอบด้วยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ20 และยังต้องให้สวร่วมให้ความเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3หรือสว84คนต้องโหวตเห็นชอบด้วย การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจึงจะทำได้สำเร็จ (มาตรานี้ก็ถือเป็นก้างขวางคอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมิให้แก้ง่ายๆเหมือนในอดีตอีก)

3)มาตรา98 เรื่องห้ามผู้สมัครสสถือหุ้นสื่อ และมาตรา235วรรค3ที่ห้ามคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมัครเป็นสส สว สมาชิกท้องถิ่นและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดไป(ตลอดชีวิต)

ที่เหลือก็เป็นมาตราเล็กๆน้อยๆที่แต่ละกลุ่มก๊วนต่างหวังแก้เป็นประโยชน์เฉพาะส่วน ไม่ได้เป็นเป้าหมายร่วมเช่นมาตรา272 256 หรือมาตรา98

อย่ามัวเสียเวลาตั้งกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่เลย

กล้าๆยอมรับความจริงเถอะครับ ว่าแท้จริงลึกๆแล้ว ก็อยากแก้ไขไม่กี่มาตราเท่านั้นแหละ แต่เป็นมาตราสำคัญยิ่งของรัฐธรรมนูญนี้

#จะแก้รัฐธรรมนูญถามประชาชนผู้ออกเสียงประชามติแล้วหรือยัง

#ช่วยตอบหน่อยครับว่าแก้รัฐธรรมนูญมาตราไหนแล้วประชาชนได้ประโยชน์บ้าง