เพจดัง ‘เชียร์ลุง’ ยก 11 จุดเด่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เฟซบุ๊กเพจ ‘เชียร์ลุง’ ซึ่งสนบุสนุนรัฐบาลพลเอกประโยชน์ จันทร์โอชา ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดเด่นของ…พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

Loading...
 1. ท่านเป็นผู้ที่นำความสงบกลับคืนสู่ประเทศไทย ในช่วงที่ประเทศเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง
 2. ท่านมีบุคลิคภาพและลักษณะนิสัยที่เป็นผู้นำสูง ซึ่งหายากและเหมาะสมอย่างยิ่งในการเป็นผู้นำประเทศ
 3. ท่านกล้าตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆหลายๆเรื่องที่น้อยคนนักจะกล้าในช่วงเวลาเช่นนั้น
 4. ท่านเป็นคนทำจริง ทำได้ และทำสำเร็จให้เห็นดังผลงานตลอด 5 ปีที่่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา
 5. ท่านอาสาเข้ามาบริหารประเทศอย่างแท้จริง ไม่ได้เป็นนอมินีหรือร่างทรงของใครทั้งสิ้น
 6. ท่านได้ตัดสินใจเข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติท แสดงให้เห็นว่าท่านมิได้มีผลประโยชน์ซ่อนเร้น แต่มาจากการเสียสละของท่านที่แท้จริง
 7. ท่านรักประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง
 8. ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่ติดดิน ประชาชนเข้าถึงและพึ่งพาท่านได้
 9. ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองการณ์ไกล ดังเห็นได้จากท่านได้วางนโยบาย Thailand 4.0 หรือยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อวางรากฐานให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในระยะยาว
 10. ท่านการสร้างรากฐานประชาธิปไตยที่แท้จริงให้กับประเทศไทยในระยะยาว
 11. ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งที่มีอารมณ์หลากหลายดังเช่นคนทั่วไป แต่หนึ่งในบุคลิคภาพที่โดดเด่นของท่านที่พวกเราทุกคนสัมผัสได้คือ การมีอารมณ์และความสามารถแบบศิลปินในด้านการประพันธ์บทกลอนต่างๆ ท่านเข้าถึงจิตใจของประชาชน เราจะเห็นรอยยิ้มที่อบอุ่น จริงใจและอารมณ์ขันของท่านในทุกครั้งที่ท่านได้พบปะกับพี่น้องประชาชน แต่ด้วยความเป็นมนุษย์ปุถุชนของท่านเมื่อมีสิ่งไม่ถูกต้องเกิดขึ้น เป็นธรรมดาที่ท่านจะมีอารมณ์หงุดหงิดบ้าง