ถ้าคิดจะสู้กับคนๆนั้น ‘ท่านใหม่’ แนะสิ่งที่ ‘ธนาธร’ ต้องทำ ชีวิตจึงจะรุ่งเรืองกิจ

ม.จ. จุลเจิม ยุคล หรือ “ท่านใหม่” ได้เฟซบุ๊กเมื่อเช้าวันที่ 3 ธ.ค. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณธนาธร พูดให้ชัดเจน หมายถึงใคร “คนๆนั้น” ที่คุณอยากจะต่อสู้ อย่าใช้ถ้อยคำกำกวม เป็นปริศนาให้ประชาชนทั่วพระราชอาณาจักรนี้สับสน กับคำปริศนาที่คุณกล่าวออกไป !!!

ธนาธร ปลุกระดมให้คนรักประชาธิปไตยลุกขึ้นต่อสู้กับ “คนๆ นั้น”

ถ้าคุณธนาธร คิดจะต่อสู้กับ “คนๆนั้น” เช่นนั้นจริง….. ก่อนจะสายเกินแก้ ก็ขอให้เอาพานพุ่ม ดอกไม้ธูปเทียน ไปขอขมาต่อหน้า พระแก้วมรกต ว่าที่พูดออกไปด้วยความคะนองปาก แล้วชีวิตคุณจึงจะรุ่งเรืองกิจ ต่อไปในอนาคต