‘วีระ’ เปิด ‘บัญชีแบงก์’ ระดมทุนสนับสนุนทำงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ

นายวีระ สมความคิด  เลขธิการเครือ่าประชาชนต่อต้านคออร์รัปชันโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2562  โดยมีราละเอียดดังนี้

ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ตามที่มีผู้ประสงค์แสดงความจำนงค์จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับผมในการทำหน้าที่ปกป้องรักษาผลประโยชน์ให้กับแผ่นดินต้องขอเรียนให้ทราบว่านี่เป็นการทำตามความประสงค์ของบางท่าน ไม่ใช่การมาขอรับการบริจาค ดังนั้นผมจึงขอแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะ ท่านใดที่มีความตั้งใจจะสนับสนุนการทำงานของผมจะได้ไม่ต้องไปติดต่อและฝากเงินผ่านผู้ใดมาให้กับผม 

ท่านสนับสนุนได้โดยตรงผ่านบัญชีธนาคารออมสิน

สาขาคลองจั่นหมายเลขบัญชี054010918974

และที่สำคัญการสนับสนุนการทำงานให้กับผมท่านต้องบริสุทธิ์ใจท่านจะมาร้องขอให้ทำหรือไม่ให้ทำเรื่องใดไม่ได้จะมามีเงื่อนไขใดๆกับผมไม่ได้หากทำไม่ได้ตามนี้อย่าได้มาสนับสนุนผมไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ

ขอให้เข้าใจโดยทั่วกันตามนี้นะครับ