ส.ส.ปารีณา กับ มาตรการทางภาษีเพื่อป้องกันคอร์รัปชัน

ดร.มานะ นิมิตรมงคล ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2562 เรื่อง “ส.ส.ปารีณา กับ มาตรการทางภาษีเพื่อป้องกันคอร์รัปชัน” โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกี่ยวเนื่องกับฟาร์มไก่ของคุณปารีณา ในฐานะ ส.ส. เธอยังจะถูกตรวจสอบด้วย “มาตรการทางภาษีเพื่อป้องกันคอร์รัปชัน” จากเอกสารที่ยื่นไว้ต่อสองหน่วยงาน ประกอบด้วย

1.เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลัง 3 ปี ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ทุกคนต้องยื่นไว้ต่อ กกต. ซึ่งเป็นมาตรการใหม่เพื่อคัดกรองและตรวจจับนักการเมืองหากเกิดร่ำรวยผิดปรกติหลังจากเข้าสู่อำนาจแล้ว ซึ่งเป็นมาตรการใหม่ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. และเป็นแนวทางที่เคยระบุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรโณ

2.บัญชีทรัพย์สินที่ยื่นไว้ต่อ ป.ป.ช.

เชื่อว่า ป.ป.ช. จะนำข้อมูลทั้งสองชุดนี้พร้อมข้อเท็จจริงอื่นที่ปรากฏแล้วมาเปรียบเทียบดูว่า ส.ส.ปารีณาได้แสดงรายการเสียภาษีรายได้จากทุกแหล่ง ทั้งส่วนบุคคล ธุรกิจและอื่นๆ ไว้ครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องกันหรือไม่

เพื่อความโปร่งใส ไม่ต้องเกรงใจผู้ใหญ่ท่านใด ขอให้ทั้ง กกต. และ ป.ป.ช. ปฏิบัติตามเจตนารมย์ของกฎหมายด้วยการเปิดเผยเอกสารเหล่านี้ให้สื่อมวลชนและประชาชนได้ร่วมตรวจสอบไปพร้อมกันด้วย

ขอให้ลงมือตรวจสอบโดยรวดเร็ว จริงจัง อย่าปล่อยให้สองมาตรการนี้เป็นเรื่องตลกไร้ความหมายที่บางคนทำเหมือนยื่นแบบขำๆ พอเป็นพิธีเหมือนที่ผ่านมาครับ