‘วันชัย’ แขวะกลุ่มอยากแก้รธน. ตรวจสอบตัวเองก่อนดีมั้ย

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2562 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันรัฐธรรมนูญ…

รัฐธรรมนูญจะดีขนาดไหน กฎหมายจะดีขนาดไหน แต่ถ้าคนมันเลวมันชั่วก็ไม่ได้ทำให้บ้านเมืองดีขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญ

ก็เหมือนธรรมะ ดีเลิศประเสริฐศรีก็ยังมีคนชั่วคนเลวอยู่เต็มแผ่นดิน บ้านเมืองจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่คนดีหรือคนเลวเป็นสำคัญ

ก่อนที่จะสำรวจตรวจสอบศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ สำรวจตรวจสอบตัวเองก่อนดีมั้ย.. ศึกษาตัวเองก่อนดีมั้ย.. แก้ไขตัวเองก่อนดีมั้ย..

แค่นี้แหละ… ดวงตาจะได้เห็นธรรม