บุรีรัมย์ คุมเข้มห้างร้านสกัดปั่นราคากระเช้าของขวัญปีใหม่เอาเปรียบผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์จังหวัด, นายชุมพล ภูผานิล ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด, เภสัชกรหญิงกนกพร ชนะค้า เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จากสรรพสามิตจังหวัด, สภ.เมืองบุรีรัมย์, กอ.รมน. เทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกตรวจสอบห้างสรรพสินค้าที่จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ทั้งค้าปลีกและส่ง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2563 ที่ใกล้จะถึงนี้

โดยได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคา รายการสินค้า หรือกระเช้าของขวัญให้ผู้บริโภคมองเห็นได้ชัดเจน รวมถึงสินค้าที่นำมาบรรจุกระเช้าของขวัญต้องมีปริมาณที่เหมาะสม และมีคุณภาพมาตรฐาน ไม่นำสินค้าเสื่อมคุณภาพ หรือหมดอายุมาจัดกระเช้า รวมถึงห้ามนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดมาจัดกระเช้าของขวัญจำหน่ายโดยเด็ดขาดด้วย

ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบห้างร้านจำหน่ายกระเช้าของขวัญ เบื้องต้นยังไม่พบผู้ประกอบการรายใดที่ฝ่าฝืนกระทำผิด หรือเอาเปรียบผู้บริโภคแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ออกตรวจสอบกระเช้าของขวัญตามห้างร้านในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภค ทั้งในช่วงคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ ทั้งเรื่องการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า การระบุวันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดอายุสินค้าที่นำมาบรรจุในกระเช้า ที่สำคัญห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดมาจัดใส่กระเช้าของขวัญวางจำหน่ายอย่างเด็ดขาดด้วย หากตรวจพบว่าผู้ประกอบการห้างร้านใดฝ่าฝืนกระทำผิด ก็จะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง