ชาวประมง 22 จังหวัดยกทัพบุกกรุง คาดมาเป็นหมื่นคนจี้รัฐบาลแก้ปัญหาประมง

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2562 มีกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันจังหวัดสตูลในนามสมาคมประมงจังหวัดสตูล ได้ร่วมตัวกันเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครแล้วโดยรถยนต์บัสปรับอากาศ 6 คัน เพื่อไปทวงถามรัฐบาล กรณีที่ชาวประมงจังหวัดสตูลรวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือรร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหยุดการออกกฏหมาย กฏ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงมาเพิ่มเติมขึ้น (ยกเว้นการออกระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่ผ่อนคลายปัญหาให้กับชาวประมง)

นอกจากนี้ขอให้มีการเสนอแก้ไขกฏหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเร่งด่วนในช่วงที่มีการประชุมสภานิติบัญญิตินี้ ทั้งขอให้รัฐบาทเร่งดำเนินการซื้อเรือประมงออกนอกระบบคืนโดยเร็ว โดยขอให้รัฐบาลตั้งงบประมาณ 1 หมื่นล้านในปีงบประมาณ 2563 เพื่อนำเรือประมงออกนอกระบบ และเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งการให้ความช่วยเหลือชาวประมงในโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับชาวประมงโดยเร่งด่วนภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้ ฯลฯ แต่ข้อเรียกร้องดังกล่าวนั้นยังเงียบ จึงรวมตัวกันยกพลบุกกรุงเทพฯ

นายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์ นายกสมาคมชาวประมงจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ชาวประมงทุกภาคส่วนต่างเดือดร้อนกับกฏหมาย พราชบัญญัติปี พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ.2560 ดังนั้น ชาวประมงจึงเดินทางขึ้นไปกรุงเทพมหานครเพื่อเรียร้องให้แก้ไขกฏหมายนั้น บางมาตรา บางเรื่อง ที่มีผลกระทบต่ออาชีพประมง ซึ่งชาวประมงไม่สามารถประกอบอาชีพได้เลย

นายกสมาคมชาวประมงจังหวัดสตูล กล่าวต่อว่าสำหรับในพื้นที่จังหวัดสตูลขึ้นกรุงเทพครั้งนี้ 6 คันรถบัสปรับอากาศ รวมประมาณ 281 คนนอกจากนั้นนังเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รวมถึงนั่งเครื่องบินเข้ากรุงเทพ ฯรวมทั้งสิ้นแล้วประมาณ 350 คน โดยชาวประมงทั่วประเทศ จำนวน 22 จังหวัด โดยคาดว่า มีชาวประมงร่วมตัวชุมนุมกรงเทพครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 12,000 คน ถ้าชุมนุม 3 วันแรกแล้ว ไม่มีการตอบรับจากรัฐบาลในทางที่ดี หรือ รัฐบาลไม่แก้ไขกฏหมายตามข้อเรียร้อง ชาวประมงก็อาจจะมีการเสนอคนเข้าไปกรุงเทพเพิ่มเติมต่อไป .