‘วัฒนา’ จวก ‘ผบช.น.’ เลอะเทอะ! ลั่นปชช.ร่วมม็อบสกายวอล์คเป็นเสรีภาพ-รธน.ให้ความคุ้มครอง

นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่16 ธ.ค. ที่ผ่านว่า “ผมอ่านคำให้สัมภาษณ์ของคนมีอำนาจในบ้านเมือง โดยเฉพาะผบช. น. ที่จะดำเนินคดีกับผู้จัดกิจกรรมนัดพบประชาชนที่สกายวอร์คในข้อหาชุมนุมในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วรู้สึกขัดหูขัดตาเพราะผู้คนเหล่านี้ไม่เคยรับรู้ถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นเสรีภาพของประชาชนการจำกัดเสรีภาพจะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยสาธารณะความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

ดังนั้นการชุมนุมหรือการจัดให้มีการชุมนุมจึงไม่ต้องขออนุญาตเพียงแต่พรบ. การชุมนุมสาธารณะพ.ศ. 2558 กำหนดให้ผู้ประสงค์จะจัดให้มีการชุมนุมต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนการชุมนุมไม่น้อยกว่า24 ชั่วโมงทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและผู้ชุมนุมในบริเวณดังกล่าวส่วนข้อจำกัดของการชุมนุมมีเพียงห้ามจัดชุมนุมภายในรัศมี150 เมตรจากพระบรมมหาราชวังฯลฯหรือภายในรัฐสภาทำเนียบรัฐบาลและศาลเท่านั้น

โทษตามกฎหมายสำหรับผู้จัดการจัดชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งต่อผู้รับแจ้งมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมชุมนุมไม่มีความผิด ถ้าอยากดำเนินคดีเอาใจเผด็จการก็แจ้งข้อหามาวันนี้ไม่มีใครกลัวคดีการชุมนุมประชาชนกลัวอดตายภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์มากกว่า”