‘เพื่อไทยพลัส’ มาแรง! เยาวชน-คนหนุ่มสาว แห่ร่วมกิจกรรม

พรรคเพื่อไทย จัดโครงการ “เพื่อไทยพลัส : เพื่อไทยยุคใหม่ แข็งแกร่งกว่าเดิม” ณ ห้องประชุมวรนุช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยมี น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน นายเอกธนัช อินทร์รอด นางสาวชนก จันทาทอง

นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ส.ส.หนองคาย นายศราวุธ เพชรพนมพร นางเทียบจุฑา ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย นางสาวขัตติยา สวัสดิผล รองเลขาธิการพรรค นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขาธิการกลุ่มเพื่อไทยพลัส นางสาวอรุณี กาสยานนท์ นางสาวประภาพร ทองปากน้ำ

นางสาวนิศามาศ เลาหรัตนาหิรัญ นายภัทร ภมรมนตรี นายษรกฤต ผลลูกอินทร์ นายวัชระพล ขาวขำ และนายธนพล ไลละวิทย์มงคล สมาชิกกลุ่มเพื่อไทยพลัส เข้าร่วมทำกิจกรรมโฟกัสกรุ๊ปกับน้องๆเยาวชนกว่า 150 คน เพื่อร่วมออกแบบพรรคการเมืองในแบบฉบับของคุณ โดยผนึกกำลังเข้ากับแนวคิดเพื่อไทยพลัสเพื่อคนรุ่นใหม่ ด้วยการรวมพลังเตรียมความพร้อมประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก.

'เพื่อไทยพลัส' มาแรง! เยาวชน-คนหนุ่มสาว แห่ร่วมกิจกรรม 1
'เพื่อไทยพลัส' มาแรง! เยาวชน-คนหนุ่มสาว แห่ร่วมกิจกรรม 2
'เพื่อไทยพลัส' มาแรง! เยาวชน-คนหนุ่มสาว แห่ร่วมกิจกรรม 3
ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทย