ชาวไทยรู้ยัง อีก 2 สัปดาห์ ห้างไม่แจกถุงพลาสติกแล้วนะ

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2562 เพจเฟซบุ๊ก “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” โพสต์ข้อความโดยมีรายละเอียดดังนี้

“ชาวไทยพร้อมไหม อีก ๒ สัปดาห์ ห้างไม่แจกถุงพลาสติกแล้วนะ”

จากนโยบายกระทรวง ทส. ที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนการลด ละ และเลิกใช้พลาสติกที่เกินความจำเป็น รวมทั้งที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เอกชน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสดทั่วประเทศ งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันที่ ๔ ของทุกเดือน รวมทั้ง การบริจาคถุงผ้า ตามโรงพยาบาลในโครงการ บริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน

…..ตลอด ๑ ปี ที่ผ่านมา สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้มากกว่า ๒,๐๐๐ ล้านใบ หรือประมาณ ๕.๗ ล้าน กก. คิดเป็นมูลค่ากว่า ๔๐๐ ล้านบาท และมีการการบริจาคถุงผ้าให้โรงพยาบาลต่างๆ กว่า ๘,๐๐๐ ใบ

…..ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงความสูญเสียน้องมาเรียม ลูกพะยูนที่เป็นที่ติดตามของประชาชนและเยาวชน เหมือนเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว กระทรวง ทส. จึงปรับแผนโดยจะเริ่มโครงการเลิกใช้ถุงพลาสติก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เร่งรัดให้ดำเนินการจัดการขยะพลาสติก โดยกำหนดใหม่เป็นวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ นี้ จะเริ่มต้นเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต

…..จากความร่วมมือเครือข่ายกว่า ๗๐ ห้างใหญ่ ร่วมกัน ไม่แจก ถุงพลาสติก และทำความเข้าใจกับลูกค้าประชาชน และต่อไปต้องขับเคลื่อนทั้งในเมืองและท้องถิ่น ทั้งในสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานราชการทั่วประเทศ #งดใช้พลาสติก และจะดำเนินการคู่ขนานกับการผลักดันทางกฎหมาย โดยคาดว่าจะใช้เวลา ๑ ปี และในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ จะสามารถคลอดกฎหมายงดใช้พลาสติกในประเทศให้ได้.