นักเขียนดังถามอีกแล้ว ‘ท่านคิดว่าถ้าเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งซ่อมที่ขอนแก่น เขาจะยอมรับแต่โดยดีหรือไม่’

นายอธิชัย บุญประสิทธิ์ นักเขียนเรื่องสั้นโพสต์เฟซบุ๊กต่อกรณีผลการลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 7 จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่า “ท่านคิดว่าถ้าเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งซ่อมที่ขอนแก่น เขาจะยอมรับแต่โดยดีหรือไม่ครับ”

นักเขียนดังถามอีกแล้ว 'ท่านคิดว่าถ้าเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งซ่อมที่ขอนแก่น เขาจะยอมรับแต่โดยดีหรือไม่' 1