‘ส.ส.ศรีนวล’ ขออโหสิกรรมเพื่อจะได้ไม่ต้องจองเวรจองกรรม ข้ามภพข้ามชาติ อีกต่อไป

นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย ได้อวยพรปีใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ “ข้าพเจ้าขออนุญาตกล่าวขออโหสิกรรมก่อนวันสิ้นปีเก่า 2562 และในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ที่จะถึงนี้ ต่อทุกๆท่าน สิ่งใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน เคยกระทำต่อทุกท่าน ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งที่เจตนา หรือไม่เจตนา

นึกได้ก็ดี นึกไม่ได้ก็ดี ทั้งในอดีตชาติ ทุกภพชาติ ปัจจุบันชาติ ขอทุกท่านโปรดจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดหากกรรมใดๆที่ท่านเคยกระทำต่อข้าพเจ้า ในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ นึกได้ก็ดี นึกไม่ได้ก็ดี ข้าพเจ้าขอยกโทษ อโหสิกรรมเป็นอภัยทาน แด่ทุกๆท่านเช่นเดียวกัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่ต้องจองเวรจองกรรม ข้ามภพข้ามชาติ อีกต่อไป

ขอทุกท่านจงโชคดี มีแต่ความศิริมงคล มีความสุข สดชื่น สมปรารถนาทุกประการยิ่งๆขึ้นไป ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 และตลอดไปด้วยกันทุกๆท่านเทอญ”.