‘ประสาร’ ตอกแก้รธน.พายเรือในอ่าง จี้เพิ่มอำนาจประชาชน

นายประสาร มฤคพิทักษ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) เผยแพร่ความคิเดเห็นเรื่อง “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องมุ่งให้เกิดผลเพิ่มอำนาจประชาชน” โดยมีรายละเอียดดังนี้

ต่อการศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560ที่สภาผู้แทนราษฎรกำลังให้กมธ.ศึกษาแนวทางอยู่นั้น

ขอแสดงความเห็นว่า ประเด็นเนื้อหายังวนเวียนอยู่ที่การแบ่งสันปันส่วนอำนาจในแวดวงคนการเมืองไม่เกิน 1,000 คน เช่นเรื่องที่มาและอำนาจของ ส.ว. เรื่องวิธีลงคะแนนเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียวแต่มีผลสองทาง

ยังไม่มีนักการเมืองที่เอ่ยถึง เนื้อหาการเพิ่มอำนาจประชาชน และลดอำนาจรัฐ เลย ทั้งๆที่เรื่องนี้เป็นข้อเสนอสำคัญที่สุด

เรื่อง”การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ” ของคณะกรรมการปฏิรูป ชุดคุณอานันท์ ปันยารชุนเป็นประธาน ที่เสนอไว้ตั้งแต่ 18 เมย.2554

อำนาจรัฐวันนี้ แม้ รธน.จะบัญญัติให้มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เป็นอำนาจที่มีอย่างจำกัด เพราะอำนาจทั้งปวงยังรวมศูนย์อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่ยังต้องรองรับทั้งการชุมนุมชาวบ้านและการร้องเรียนสารพัดเรื่อง ไม่แตกต่างไปจากอดีต

ในขณะที่ประเทศชาติยุคปัจจุบันมีปัญหามากมาย หลากหลาย ซับซ้อนและสับสน นายกรัฐมนตรีก็ไม่ใช่นารายณ์สิบกรที่จะแก้ปัญหาได้หมด

ดังนั้น อะไรที่ท้องถิ่นจัดการเองได้ ส่วนกลางไม่ควรแย่งมาทำ เช่น ชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา สาธารณสุข พลังงาน เด็กเล็ก ผู้หญิง ผู้สูงวัย ระบบยุติธรรมชุมชน เป็นต้น โดยควรต้องจัดสรรงบประมาณลงไปอย่างเหมาะสมด้วย

การรวมศูนย์อำนาจไว้ส่วนกลาง ทำให้รัฐบาลแบกรับภาระล้นเกิน ทำให้ชุมชนอ่อนแอ และมีแนวโน้มที่จะทุจริตสูง เพราะมีอำนาจมาก

หากสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้อำนาจรัฐขีดวงอยู่เฉพาะเรื่องที่ท้องถิ่นทำไม่ได้

เช่นกิจการต่างประเทศ ระบบกฏหมาย ระบบเงินตรา ความมั่นคงและกิจการทหาร นอกนั้นให้ท้องถิ่นทำ แบบที่ประเทศญี่ปุ่นทำสำเร็จมาแล้วโดยที่นั่น

ไม่ยอมให้มีราชการส่วนภูมิภาคเลย เขากลับสร้างประเทศได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพทั้งๆที่เป็นประเทศแพ้สงคราม

ถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีผลจริงในการเพิ่มอำนาจประชาชน และลดอำนาจรัฐก็จะกลายเป็นความสูญเปล่าที่น่าเสียดาย

อยากดูใจบรรดา กมธ.ชุดนี้ ว่าจะไยดีกับการให้อำนาจประชาชนหรือไม่ หรือว่ายังพายเรืออยู่ในอ่าง ไปไม่พ้นการรวมอำนาจอยู่ที่ตนเองและพรรคพวกเท่านั้น.